İcra Avukatı Nedir?

İcra Avukatı Ne Demek?

İcra avukatı, borçlunun borcunu ödememesi halinde alacaklının talebi ile İcra ve İflas Müdürlükleri vasıtasıyla borçlunun taşınır ve taşınmaz varlıklarını tespit eder, İcra ve İflas Kanunu kapsamında borcun tahsil edilmesini sağlamak için çalışır.

İcra Avukatı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İcra hukuku işlemlerine ilişkin danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti veren icra avukatının diğer mesleki yükümlülükleri şunlardır;

 • Öncelikle borçlu ile anlaşma sağlayarak alacağı tahsil etmeye çalışmak,
 • Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatmak,
 • Davasını aldığı gerçek ve tüzel kişinin hakkını dava bitimine kadar savunmak,
 • Borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi için çalışmak,
 • Rehin ve ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapmak,
 • Finansal kiralama(leasing) ve kredi sözleşmelerinden doğan alacakların takibini sağlamak,
 • Karşılıksız çek davaları açmak ve takibini yapmak,
 • Borca ve kötü niyetli açılan icra davalarına itiraz sürecini başlatmak ve takip etmek,
 • Haciz işleminin başlatılmasından tahsiline kadar olan tüm süreçte müvekkil ile iletişim halinde bulunmak.

Nasıl İcra Avukatı Olunur?

Hukuk müşaviri olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Hukuk bölümlerini lisans derecesi ile tamamlamak gerekmektedir.

İcra Avukatında Olması Gereken Özellikler

 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneği göstermek,
 • Birden fazla görevi önceliklendirme ve yönetme yeteneğine sahip olmak,
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • İcra ve dava dosyalarının incelenmesi, müzekkere oluşturulması, borçlu görüşmelerine katılım gibi hukuki süreçlere hakim olmak,
 • Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak,
 • Düzenli ve detaycı çalışma becerisi sergilemek,
 • İkna kabiliyeti becerisi göstermek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
8.140 / Aylık
27 kişinin ortalama maaşıdır.