İnsan Kaynakları Müdürü Nedir?

İnsan Kaynakları Müdürü Nedir?

İnsan Kaynakları Müdürü Ne Demek?

İnsan kaynakları müdürü; bulunduğu şirket veya kuruluşun personel alım süreçlerini denetler. Şirket personeline ilişkin insan kaynakları plan ve prosedürleri geliştirir. İnsan kaynakları departmanının faaliyetlerini organize eder ve eylemlerin kontrolünü sağlar.

İnsan Kaynakları Müdürü Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Genel iş planına uyumlu insan kaynakları stratejileri ve girişimleri geliştirmek,
 • İş yeri kuralları ve düzenin sağlanması gibi politika ve prosedürleri oluşturmak,
 • Personelin istek ve şikayetlerine geri dönüş yaparak pozitif bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Şirketin maaş bütçesini geliştirmek, analiz etmek ve güncellemek,
 • Şirket hedefinin oluşturulmasında üst yönetimle birlikte hareket etmek,
 • İş tanımları ve sınıflandırılması gibi kadrolaşma çalışmalarını yürütmek,
 • Ödeme sistemini analiz etmek, geliştirmek ve bütçeyi oluşturmak,
 • İşe alım süreçlerini yönetmek,
 • Personel bulma kaynaklarını ve seçme yöntemlerini belirlemek,
 • İşe alınan personelin oryantasyon ve eğitim süreçlerini yönetmek,
 • Çalışanların performans denetimini sağlamak,
 • Mesleki eğitim ve gelişim programları uygulamak,
 • İşten ayrılan personelin işlemlerini yürütmek,
 • İş tanımı ve sorumluluğuna aykırı çalışmaların tespit edilmesi halinde, ilgili personelin ihtar veya işten çıkarma işlemlerini yürütmek,
 • Departman kayıt ve raporlarını korumak.

Nasıl İnsan Kaynakları Müdürü Olunur?

İnsan kaynakları müdürü olabilmek için, üniversite eğitimini lisans derecesi ile tamamlamış olmak gerekmektedir. Çeşitli üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika veya yüksek lisans programlarına katılmak gerekmektedir.

İnsan Kaynakları Müdüründe Olması Gereken Özellikler

 • İnsan ilişkilerinde başarılı olmak,
 • İnisiyatif kullanma yeteneği göstermek,
 • Planlama ve organizasyon becerisi sergilemek,
 • Yöneticilik ve liderlik vasfına sahip olmak,
 • Sözlü ve yazılı iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
 • Detaycı ve disiplinli çalışma yeteneği sergilemek,
 • Problemler karşısında çözüm üretme yeteneğine sahip olmak,
 • Müzakere ve arabuluculuk becerisi sergilemek,
 • Detaycı ve disiplinli çalışma yeteneği sergilemek,