Kalite Güvence Mühendisi Nedir?

Kalite Güvence Mühendisi Ne Demek?

Kalite güvence mühendisi, çalıştığı iş yerlerinde üretilen ürün ve/veya hizmetin, gerek yasal düzenlemeler ve kalite standartlarına gerekse fabrikanın kalite politikasına uygun olarak hazırlanıp, hatasız ve eksiksiz olarak son kullanıcıya ulaşmasını sağlayan mühendistir. İş yerlinin işçi standartlarından hijyen standartlarına, üretimden lojistiğine kadar tüm sürecin işleyişini kontrol eder ve tüm birimlerden bağımsız ve özerk olarak çalışır.

Kalite Güvence Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • İş yerinin sağladığı ürün ya da hizmetin, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarını karşılamasını güvence altına almak,
 • İş yerindeki üretim ya da hizmetin ara ve son kontrollerinin eksiksiz ve hatasız yapılmasını sağlamak,
 • İş yerine gelen tüm malzemelerin ilgili standartlara uygun gelip gelmediğini kontrol etmek,
 • Firmanın kalite politikası ve kalite hedeflerini belirlemek,
 • Yasal ve uluslararası kalite güvence mevzuatlarını takip etmek,
 • Sıfır hata ile üretim yapılmasını sağlamak,
 • Bir üst yönetimi kalite güvence konusunda düzenli olarak bilgilendirmek,
 • Hizmet ve/veya üretim kalitesini arttırmak için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Dönem dönem mavi yakalılara kalite güvence eğitimleri vermek,
 • Firmanın ISO 9001:2015, HACCP, 22000 gibi belgeleri varsa onlarla ilgili süreçleri eksiksiz olarak yürütmek.
 • Firmayı denetimlere hazırlamak, gerekli altyapıyı kurmak ve denetim sürecini organize etmek,
 • Beklenen kalite gereksinimlerini güvence altına almak için planlar oluşturmak,
 • Hata önleyici sistemler geliştirmek,
 • Kalite sistemlerinin oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlamak, kalite güvence mühendisinin görevleri arasındadır.

Kalite Güvence Mühendisi Olmak İçin Gerekenler

Üniversitelerin dört yıllık kalite mühendisliği başta olmak üzere endüstri, gıda, elektrik elektronik, makine ve inşaat mühendisliği fakültelerinden mezun olanlar, iş yerinin çalışma alanına bağlı olarak kalite güvence mühendisi olabilir.

Kalite Güvence Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Kalite güvence mühendisi olmak için;

 • Temel kalite yönetim sistemleri
 • ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu
 • Toplam kalite yönetimi ( TQM) ISO 9001
 • Yönetim ve liderlik
 • Kalite geliştirme araçları
 • Ürün ve süreç tasarımında kalite
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyon
 • ISO 9001 kalite yönetim sistemi iç tetkik eğitimi, gibi eğitimlerin alınması gerekir.