Lojistik Uzmanı Nedir?

Lojistik Uzmanı Ne Demek?

Lojistik uzmanı; görev aldığı firmanın gönderilerini takip eden, depo faaliyetlerini koordine eden, tedarikçiler ile iletişim kuran, nakliye şirketleriyle iş birliği yapan ve iyileştirme önerileri sunan kişidir.

Lojistik Uzmanı Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Sevkiyatı yapılacak ürünlerin sevkiyata hazır hale getirilmesi ve sevk edilmesini sağlamak,
 • Farklı tedarik faaliyetlerine yardımcı olmak için fiziksel kataloglama, depolama, stoklama, malzeme kontrol koordinasyonu ve veri girişlerini gerçekleştirmek,
 • Lojistik politika, prosedür ve destek planlarının işleyişini desteklemek,
 • Program etkinliğini analiz ederek, zaman iyileştirmeleri ile düzeltici eylemler önermek ve uygulamak,
 • Stok hareketlerini incelemek ve olası sorunları çözmek,
 • Sarf malzemesi stoklarının oluşturulması ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Envanter kontrol programı sistemlerini yönetmek,
 • Otomatik sistemleri yükseltmek ve sonuçların güncel olmasını sağlamak için, birim yöneticileri ve ilgili ekip ile koordinasyon sağlamak,
 • Şirketin lojistik işlemleri ile ilgili tüm belge ve dökümanların muhafazasını sağlamak,
 • En uygun maliyetli araç ve taşıma yöntemlerini sağlamak için araştırmada bulunmak,
 • Müşteriler tarafından yapılan talepleri değerlendirmek ve birim yöneticilerine iletmek,
 • Lojistik bütçesinin hazırlanmasında ve tedarikçi ödemelerinin yönetilmesinde rol almak,
 • İhtiyaç duyulması halinde personele iş başı eğitim vermek.

Nasıl Lojistik Uzmanı Olunur?

Lojistik uzmanı olmak için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler ile Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

Lojistik Uzmanında Olması Gereken Özellikler

 • Etkin planlama ve organizasyon becerisi göstermek,
 • İş birliği ve ekip çalışmasına yatkınlık olmak,
 • Yönetim ve liderlik yeteneğine sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanmak,
 • Problemler karşısında çözüm üretme becerisi sergilemek,
 • Mesleki gelişim ve öğrenmeye açık olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
7.160 / Aylık
273 kişinin ortalama maaşıdır.