Matematik Öğretmeni Nedir?

Matematik Öğretmeni Ne Demek?

Matematik öğretmeni, öğrencilerin matematiksel kavramları anlamasını sağlayarak eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Anaokulundan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerinde ders verebilir.

Matematik Öğretmeni Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Matematik öğretmenin mesleki sorumlulukları ders verdiği öğrenci yaşına göre farklılıklar gösterir. Meslek profesyonellerinin genel sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Matematiksel terminoloji ve formülleri öğretmek,
 • Öğrencilerin matematiksel problem çözme becerileri ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin, matematiğin diğer bilimsel becerilere yardımcı olduğunu fark etmelerini sağlamak,
 • Müfredatı ve devletin temel eğitim standartlarını yansıtan ders planı hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek,
 • Öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için matematik eğitim müfredatını bireysel ihtiyaçlara göre uyarlamak,
 • Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini değerlendirmek,
 • Öğrenci ilerlemesini proaktif bir şekilde ailelere iletmek,
 • Öğrencilerin matematik bilgi ve becerilerinin hedeflenen ders standartlarını karşılamasını değerlendirmek,
 • Öğrencilerin konuya ilgilerini sürdürmek için öğretim materyalleri tasarlamak,
 • Öğrenci davranış standartlarını oluşturmak ve sürdürmek.

Matematik Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Matematik öğretmeni olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Matematik Öğretmenliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Ayrıca, Matematik - Bilgisayar ve Matematik Mühendisliği bölümü mezunu bireyler de pedagojik formasyon alarak bu mesleki unvana hak kazanmaktadır.

Matematik Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler

Matematik öğretmeninin, öğrencilerin farklılıklarını gözlemleyerek, tüm sınıfın derse aktif katılım göstermesini sağlayacak eğitim metodolojileri uygulaması beklenir. İşverenlerin matematik öğretmeninde aradığı diğer nitelikler şunlardır;

 • Özverili ve sabırlı olmak,
 • Öğrencileri öğrenme sürecine dahil edebilecek alternatif eğitim metodları geliştirebilmek,
 • Bilgiyi etkili bir şekilde aktarabilecek sözlü iletişim becerisine sahip olmak,
 • Kendisinin ve başkalarının zamanını yönetebilmek,
 • Erkek adaylar için askeri yükümlülüğü bulunmamak; görevini tamamlamış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
14.090 / Aylık
1766 kişinin ortalama maaşıdır.
Benzer Meslekler