Metal İşleri Öğretmeni Nedir?

Metal İşleri Öğretmeni Kimdir?

Metal işleri öğretmeni, hizmet verdiği kurumda öğrencilerine metal işleri mesleğiyle ilgili eğitim veren öğretmendir. Verdiği teorik bilgileri atölyede uygulamalı biçimde öğrencileri ile paylaşır. Metal işleri öğretmeni, öğrencilerine kazandırdığı mesleki becerileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programı ve müfredat doğrultusunda verir. Metallerin sıcak ve soğuk biçimde şekillendirilmesinde kaynak makinelerinin kullanımına kadar mesleki alanda öğrencinin ya da kursiyerin ihtiyacı olan her türlü bilgiyi paylaşan kişidir.

Metal İşleri Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Metal işleri öğretmeni, eğitim verdiği yaş grubuna göre ders içeriklerini ve programını Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre belirler. Bu doğrultuda çeşitli görevleri de üstlenir:

  • Sorumluluğunda bulunan laboratuvar ya da atölyede bulunan teçhizatın eğitimlerde kullanılabilecek durumda olmasını sağlamak,
  • Gerekli hallerde eğitimde kullanılan makinelerin ve aletlerin basit bakım onarımını yapmak,
  • Pratiğe dayalı bir eğitim programı belirlemek,
  • Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanmasına yardımcı olmak,
  • Öğrencilerin eğitim esnasında öğrendiklerini ölçmek ve eğitimlerde yetersiz olan öğrencileri tespit etmek,

Kimler Metal İşleri Öğretmeni Olabilir?

Metal işleri öğretmenliği yapmak istiyorsanız Teknik Eğitim Fakültelerine bağlı Metal İş Öğretmenliği bölümünden mezun olmanız gerekir. Bu fakültede alanla ilgili teorik ve pratik eğitim verilir.

Metal İşler Öğretmeni Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Metal iş öğretmenliği bölümünde, eğitim boyunca Kaynak Teknolojisi, Kaynak Tekniği, Malzeme Bilgisi, Mekanik, Kalıplama Tekniği, Isıl İşlemler ve Metal İşleri Kalite Kontrolü gibi teknik dersler verilir. Teknik derslerin yanı sıra müfredatta eğitim (formansyon) dersleri de bulunur. Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş, Birey ve Öğrenim Metotları dersi bunlardan birkaçı olarak ifade edilebilir.