Psikolojik Danışman Nedir?

Psikolojik Danışman Kimdir?

Psikolojik danışman, zorlu yaşam sorunları veya zihinsel sağlık problemlerine sahip kişilere profesyonel destek sunar. Danışan grupları, çocuk, yetişkin, aile ve çiftleri içerebilir.

Psikolojik Danışmanın Sorumlulukları Nelerdir?

Bireylerin zihinsel sağlık problemleriyle ilgilenen, duygusal sorunlar ve zor durumlarla başa çıkmalarına yardımcı olan psikolojik danışmanın mesleki sorumlulukları şunlardır;

 • Psikometrik testler de dahil olmak üzere ruh sağlığı değerlendirmesi yapmak,
 • Danışan sorunlarının psikolojik bir açıklamasını formüle etmek,
 • Uzman psikolojik tedavileri planlamak ve uygulamak,
 • Tedavilerin sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,
 • Klinik olarak hassas bilgileri, hem sözlü hem yazılı olarak, danışanlara, ailelerine ve bakıcılarına açık bir şekilde iletmek,
 • Danışanlarla, güven ve saygıya dayalı bir çalışma ilişkisi kurmak,
 • Daha kıdemli bir psikologdan düzenli klinik ve profesyonel destek almak,
 • Meslek profesyoneli olarak, bilgi ve becerilerini güncel tutmak için sürekli kişisel ve profesyonel gelişimi devam ettirmek,
 • Hasta-doktor gizliliğine sadık kalmak.

Psikolojik Danışman Olmak İçin Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Psikolojik danışman olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Psikoloji bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Psikolojik Danışmanın Nitelikleri Nelerdir?

Anksiyete, bağımlılık, depresyon, evlilik sorunları ve stres gibi tanıları olan bireylerle çalışan psikolojik danışmanın öncelikli olarak gözlem ve analiz yönünün güçlü olması beklenir. Psikolojik danışmanın diğer nitelikleri şunlardır;

 • Açık fikirli ve duyarlı bir yaklaşım sergilemek,
 • Mükemmel iletişim ve danışmanlık becerisi göstermek,
 • Farklı kişilik yapısı ya da kültürel kökeni olan kişilere ön yargıdan uzak profesyonel bir bakış açısı ile destek vermek,
 • Empatik yaklaşım sergilemek,
 • Yoğun stres ve duygusal yükü olan durumları yönetebilmek
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
3.170 / Aylık
107 kişinin ortalama maaşıdır.