Psikoterapist Nedir?

Psikoterapist Ne Demek?

Psikoterapi; kişilerin yaşadığı duygusal veya davranışsal sorunları çözümleyerek, ruh sağlıklarının geliştirilmesini ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel ismidir. Psikoterapistler, danışanın şikayet ve beklentilerine göre gereken tanısal yöntemleri uygulayan, bu yönde gelişim planları hazırlayan ruh sağlığı uzmanlarıdır. Genellikle danışmanlık merkezlerinde, kliniklerde ya da hastanelerde çalışırlar.

Psikoterapist Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Psikoterapi alanında uzmanlaşmış psikologlar, kişilerin kendini gözlemleme yeteneğini ve kendisiyle ilgili farkındalığını arttırmayı, sorunlarının temelinde ya da devam ettiği durumlarda kendi rolünü saptamasını ve çözüm için gerekli zihinsel, davranışsal değişiklikleri oluşturmasını amaçlar. Psikoterapistlerin diğer görev ve sorumluluklarını ise şöyle sıralayabiliriz:

 • İlk seansta danışanı tanıyacak çeşitli sorular sormak ve testler kullanarak bilgi edinmek,
 • Elde edilen bilgiler doğrultusunda tedavi planı oluşturmak,
 • Duygularını, deneyimlerini keşfetmesi ve paylaşması için danışanı teşvik etmek,
 • Danışanları duygusal-ruhsal durumu ve düşünceleri ile kişilik yapısı hakkında bilgilendirmek,
 • Terapi esnasında acı dolu deneyimler ve duygular gündeme gelebileceğinden danışanların duygusal rahatsızlığını azaltmak amacıyla alıştırma terapisi uygulamak,
 • Terapi için uygun olan en etkili yaklaşımı seçmek ve danışanın tercihlerini de dikkate almak,
 • Terapi esnasında yapılan konuşmaların mahremiyetini gözeterek gizliliğini korumak.

Psikoterapist Olmak İçin Gerekenler

Psikoterapi sürecinde, klinik psikologlar ve psikiyatrisiler beraber çalışabilir. Klinik psikologlar, lisans eğitimini psikoloji bölümünden tamamlamış ve yüksek lisans ile doktorasını klinik psikoloji alt alanında yaparak uzmanlaşmış kişilerdir. Psikiyatrisiler ise, üniversitelerin tıp fakültelerinden mezun olup Psikiyatri Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlamış meslek profesyonelleridir.

Psikoterapist Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Genel psikoloji ve insan davranışı hakkında bilgi sahibi olmak için üniversitelerin psikoloji ya da psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden lisans eğitimini tamamlamak gerekir. Klinik psikoloji alt alanında yüksek lisans eğitimi alarak terapi yöntemleri hakkında bilginizi arttırabilirsiniz. Profesyonel gelişimi desteklemek adına süpervizyon eğitimleri de alabilirsiniz. Bu tür uzun soluklu eğitimlerin ardından psikoterapist unvanına sahip olmak için ise aşağıdaki standartları belirleyen kurum ve kuruluşlardan eğitimler konusunda bilgi alabilirsiniz:

 • Psikoterapi eğitimi veren kurum ve üniversiteler
 • Psikoterapi dernekleri
 • Ulusal sağlık düzenlemeleri
 • Sağlık Bakanlığı

Psikoterapist İş İlanları

Şu anda aktif iş ilanı yok

Bu pozisyon için şu anda aktif bir iş ilanı yok. Benzer pozisyonlarda şansınızı deneyebilirsiniz.