Süreç Yöneticisi Nedir?

Süreç Yöneticisi Ne Demek?

Belli bir amaç doğrultusunda, birbirleriyle bağlantılı olarak ilerleyen ve tekrarlanan faaliyetler dizisi süreç olarak tanımlanır. Süreç yönetimi ya da iş süreci yönetimi ise kurumların üretim biçimlerinin, tecrübelerinin ve performanslarının kayıt altına alınarak kurumsallaştırılmasıdır. Kurumların çalışmalarının ve performanslarının sürekliliği, iyileştirilmesi ve büyümesi için gerekli görülen bir yönetim disiplinidir. Süreç yöneticisi görev tanımı ise iş süreçlerini geliştirmek, değerlendirmek, analiz etmek, iyileştirmek ve verimli hale getirmek şeklinde yapılır. Özellikle üretim veya imalat sektöründe birçok farklı departmanda süreç yöneticilerine ihtiyaç duyulur. Pozisyon için çoğunlukla; Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyeti istenir.

Süreç Yöneticisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Süreç yöneticisi nedir sorusuna cevap verirken pozisyonun görevlerini ve sorumluluklarını açıklamak gerekir. Pozisyonun görevleri kısaca, iş süreçlerinin analizini yapmak ve örgütün büyümesi için iyileştirmelerde bulunmak şeklinde özetlenebilir. Ayrıntılı olarak bir süreç yöneticisi ne yapar diye araştırıldığında görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanır:

 • Mevcut iş sürecinin analizini yaparak sürecin zorluklarını, risklerini, fırsatlarını ve iyileştirme gereken alanları tespit eder.
 • Örgütsel verimliliği artırmak ve iş süreçlerini basitleştirmek için yasal gerekliliklere uygun olarak çözümler geliştirir ve uygular.
 • Süreç iyileştirmelerini ve uygulamalarını tanımlayarak detaylı haritalar çıkarır ve iş aşamalarını belgelendirir.
 • Örgütsel değişiklik, yeni süreç ihtiyaçları, süreç iyileştirme talepleri gibi durumlarda sorumluları belirleyerek sürecin adımlarını yönetir.
 • İlgili departmanın prosedür ve politikalarını, uygulanan verimlilik projelerine göre günceller.
 • Diğer yöneticiler, departman çalışanları ve uygulamalardan etkilenecek olan tüm personel ile bağlantı kurarak iyileştirmenin ilerleyişini denetler.
 • Mevcut süreçlerin verimliliğini ve maliyetini değerlendirerek gerektiğinde yeni stratejiler geliştirir.
 • Süreç iyileştirme ekiplerini ve dış bağlantıları yönetir.
 • Yönetim ve müşteriler için süreç geliştirme ve verimlilik faaliyetleri ile ilgili güncel raporlar hazırlar.
 • Sektördeki aktif stratejileri ve kullanılan teknolojileri yakından takip ederek mevcut süreçleri gözden geçirir.

Süreç Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Süreç yöneticisi nasıl olunur sorusuna eğitim açısından, üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir, yanıtı verilir. Süreç yöneticisi olarak görevlendirilen kişiler çoğunlukla; Endüstri Mühendisliği Bölümü, İşletme Mühendisliği Bölümü veya ilgili diğer mühendislik bölümleri ile İşletme Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü gibi alanlardan mezunlardır. Kurumlar bu pozisyon için ek olarak; iş gücü planlama, kalite yönetimi, süreç denetimi ve yönetimi, bilgi güvenliği yönetim sistemleri gibi alanlarda yüksek lisans eğitimi almış olmayı veya ilgili meslek sertifikalarına sahip olmayı talep edebilir.

Süreç Yöneticisi Olmak İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Süreç yöneticisi görevlerini yerine getirebilmek için ilgili sektörün iş süreçleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalı, analitik düşünebilmeli, çözüm odaklı olmalı, iyi iletişim becerisine sahip olmalı ve çalışma arkadaşlarına liderlik edebilmelidir. Bu rolde başarılı olabilmek için iş analizi ile birlikte yönetici vasıflarına da sahip olmak gerekir. Pozisyon için birden fazla ekibi yönetebilme ve yoğun iş temposuna ayak uydurabilme becerisi gereklidir. Ulusal ve uluslararası standartlara göre iş süreçlerini tasarlayıp yürütebilmek için İngilizce de bilinmelidir. Süreç yöneticisi pozisyonu için; proje tasarımı ve yönetimi bilgisi, rapor yazma becerisi, işletme yazılım bilgisi, mali strateji bilgisi nitelikleri de aranır.

Süreç Yöneticisi İşe Alım Şartları Nelerdir?

İş süreçleri ve organizasyonları karmaşık hale geldikçe doğru süreç yönetiminin önemi de kurumlar için artmıştır. Süreç yöneticisi pozisyonlarına uygun adayı tespit edebilmek için ise birçok nitelik belirlenmiştir. İşverenlerin bu pozisyon için talep ettikleri şartlardan bazıları şunlardır:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • Ücret ve performans yönetimi, strateji, sistem ve süreç iyileştirme alanlarında deneyimli olmak,
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, COBIT, CMMI gibi kalite, kontrol ve süreç modellerinin tasarımı ve yürütülmesi hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Entegre yönetim sistemlerinin kullanımında deneyim sahibi olmak,
 • MS Office programlarına, SAP ve SF modüllerine ve proje yönetimi metodolojisine hakim olmak,
 • İlgili sektörün kanun ve mevzuatlarına hakim olmak,
 • Analiz, raporlama, sentez ve sunum konularında bilgi birikim ve deneyime sahip olmak,
 • İngilizce bilmek,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Süreç yöneticileri; üretim ve imalat, kalite yönetimi, finans hizmetleri, iş geliştirme, insan kaynakları, satın alma, satış ve pazarlama, bilgi ve teknoloji, lojistik, süreç yönetimi, iç denetim, strateji planlama gibi çeşitli departmanlarda görev alabilirler. Süreç yöneticisi maaşları ise hizmet verdikleri departmana, görev aldıkları kurumun sektörüne, büyüklüğüne, ulusal ve uluslararası hizmet ağına göre değişiklik gösterir. Mühendislik ve bilişim hizmeti veren şirketlerle insan kaynakları ve finans hizmeti veren şirketlerin iş süreçleri farklılık gösterdiği için süreç yöneticisinin görev alanı da bu sektörler arasında değişiklik gösterebilir. Çalışma şartları ve maaşlar da genellikle görev ve sorumluluklara göre şekillenir. İlgili pozisyon hakkında daha fazla bilgi edinmek ve sektörler arasında karşılaştırma yapmak isterseniz Kariyer.net'i ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca süreç yöneticisi ilanlarını inceleyebilir, kendinize uygun bulduğunuz ilanlara kolayca başvuru yapabilirsiniz.