Sürveyan Nedir?

Sürveyan Nedir?

Sürveyan Ne Demek?

Sürveyan, arazi işlerinde çalışan teknik bir elemandır. Mühendis ve mimarlara alet edevatın taşınmasında ve ölçüm işlerinde yardım eder. “Sürveyan mesleği nedir, nasıl olunur?” sorularına yanıt arıyorsanız, yanıtları burada bulabilirsiniz.

Sürveyan Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bu mesleği yapanlar, bir nevi teknik öğretmen, yüksek tekniker ya da teknik eleman konumundadır. Görevlendirildiği şantiyede her şeyin kurallara uygun olarak yapılmasından sorumludur. Bu görevleri, çalıştığı yere bağlı olarak fenni mesulün direktifleri doğrultusunda gerçekleştirir. Sürveyanlar, diğer çalışanların şartnamelere uygun olarak davrandığını ve işletmenin genel çalışma prensipleri ile iş güvenliğine uyup uymadığını kontrol eder ve üstlerine raporlar.

Sürveyanlar, inşaatlarda diğer çalışanları kontrol eden teknikerlerdir. TCDD bünyesinde çalışabileceği gibi ve araziye de çıkabilirler. Demiryolu meslek lisesi yol bölümünü bitirenler, bu unvan ile işe başlayabilir.

Nasıl Sürveyan Olunur?

Bu mesleği yapmak isteyenlerin, en az lise mezunu olarak ilgili kurumlardan verilen ustalık belgesini almaları gerekir. İnşaat işleri bünyesinde çalışmak isteyen fen adamlarına 3308 sayılı kanuna göre bu belge verilebilmektedir.

Sürveyan Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bu mesleği yapanların görev ve sorumlulukları bulundukları görev yerine göre değişmektedir.

  • İş güvenliğine uyulduğunu kontrol etmek
  • Mimar ve mühendislere yardımcı olmak
  • İnşa edilecek yapıların ruhsatlarına imza atmak
  • İnşaatın tesisat, imalat, tadilat ve tamiratından sorumlu olmak.