Denetçi Nedir?

Denetçi Kimdir?

Denetçi, özel ya da kamu kuruluşlarının; yasa, yönetmelik ve genelgelere uygun hareket edip etmediğini denetler. Kamu ya da özel kuruluşlarda çalışabilen denetçiler, teftiş yapar ve gerekli raporları hazırlar.

Denetçinin Sorumlulukları ve Görevleri Nelerdir?

Denetçiler, farklı alanlarda faaliyet gösteren kamu ya da özel kurumları denetler. Bu nedenle de çalıştıkları alan ile ilgili yasal mevzuatı iyi bilmeleri gerekir. Genel olarak denetçilerin sorumlulukları ve görevleri şöyle sıralanır;

 • Yasal mevzuat ile kurum içerisinde konulan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etmek,
 • Denetleme programlarını hazırlamak,
 • İşlerin daha verimli yönetilmesini sağlamak,
 • Uzmanlık alanına göre teknik veri, belge, malzeme ve bilgileri kontrol etmek,
 • Denetleme sonrasında raporlama yapmak ve gerekli birimlere raporları iletmek.

Denetçi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Denetçi olmak için uzmanlık alanına göre eğitim alınır. Örneğin, bir şirketin finansal denetlemesini yapacak olan kişilerin, İktisat, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ya da İşletme gibi üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olması gerekir. Bu bölümler dışında Hukuk, İş Sağlığı ve Güvenliği ya da Endüstri Mühendisliği gibi 4 yıllık eğitim veren programlardan mezun olanlar, farklı alanlarda denetim yapabilir.

Denetçiler Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?

Denetçilerden beklenen nitelikler şöyle sıralanır;

 • Düzenli ve disiplinli çalışmak,
 • İş takibi yapmak,
 • Askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik görevinden muaf olmak,
 • Seyahat engeli olmamak,
 • Ehliyet sahibi olmak ve araç kullanabilmek,
 • Yasal mevzuatları ve şirket kurallarını takip etmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
4.450 / Aylık
258 kişinin ortalama maaşıdır.
SONRAKİ KONU
Denetçi Mülakatları