Ücretli Öğretmen Nedir?

Ücretli Öğretmen Ne Demek?

Ücretli öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosunda açık bulunması halinde ders ücreti karşılığı sözleşme imzalayarak işe alınır. Ücretli öğretmenlik başvurusu İlçe Milli Müdürlüğü’ne yapılır ve sözleşme yalnızca bir öğretim yılını kapsar. Söz konusu kadroya öğretmen atanması halinde ücretli öğretmenin anlaşması sonlandırılır. Ücretli öğretmen maaşları, kadrolu meslektaşlarına göre daha düşüktür.

Ücretli Öğretmen Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ücretli öğretmenden, yaş ve yeteneklerine göre çocukların optimum gelişimini sağlamak için uygun beceri ve sosyal yetenekleri geliştirmesi ve teşvik etmesi beklenir. Öğretmenlerin bu temel sorumluluğun yanı sıra aşağıdaki görevleri de yerine getirmesi gerekmektedir;

 • Müfredatın tümünü planlanan zaman içerisinde bitirmek,
 • Öğrencilerin akademik gelişimi için sorumluluk almak,
 • Sınıf için tüm eğitim - öğretim ihtiyaçlarını karşılayan dersleri planlanmak, hazırlamak ve sunmak,
 • Müfredat materyalleri tasarlamak,
 • Sınıf ve okul dahilinde öğrenci davranışlarını yönetmek ve yanlış davranış gösterilen durumlarında uygun ve etkili yöntemler uygulamak,
 • Sınıf içerisinde sevgi ve saygı çerçevesinde disiplini sağlamak,
 • Öğrencilerin ilerleyişi konusunda veliler ile iletişim kurmak.

Ücretli Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerin dört yıllık lisans, iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan kişilerin yanı sıra emekli öğretmenler de ücretli öğretmenliğe başvurabilir. Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden mezun olan kişilerin başvuruları kabul edilmektedir. Ücretli öğretmenliğe başvurabilmek için aranan temel şartlar ise şunlardır;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,
 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
9.930 / Aylık
28 kişinin ortalama maaşıdır.