Uzman Psikolog Nedir?

Uzman Psikolog Ne Demek?

Uzman psikolog, insanların birbirleri ve çevreleriyle nasıl ilişki kurduğunu izleyip yorumlayarak; bilişsel, duygusal sosyal süreçleri ve insan davranışlarını inceler. Bireyleri etkileyen inanç ve duygular hakkında teoriler geliştirmek için gözlem, değerlendirme ve deney gibi teknikleri kullanır.

Uzman Psikolog Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Uzman psikoloğun öncelikli görevi, düşünce, duygu, davranışları anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Meslek profesyonellerinin diğer sorumlulukları şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Psikolojik testler yürütmek ve sonuçları değerlendirmek,
 • Ruhsal, davranışsal veya duygusal bozuklukları tanımlanmak ve teşhis etmek,
 • Bireysel tedavi planları geliştirmek,
 • Tedavi programı hakkında danışan ve aileleri bilgilendirmek,
 • Psikolojik zorlukların doğasını, nedenlerini ve korunma faktörlerini formüle etmek,
 • Görüşme, anket ve gözlemler yoluyla araştırma yapmak,
 • Bulguları paylaşmak için makale ve raporlar yazmak,
 • Danışan mahremiyetine sadık kalmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek

Uzman Psikolog Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Uzman psikolog olmak için üniversitelerin Psikoloji bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olmak, daha sonra da ilgili alanlarda yüksek lisans ya da doktora yapmak gerekir.

Uzman Psikologda Olması Gereken Özellikler

 • Elde edilen veriyi inceleyip, mantıksal sonuçlar çıkarabilmeye yarayan analitik düşünme kabiliyetine sahip olmak,
 • Zihinsel ve davranışsal sorunlar için tedavi yöntemi veya çözüm bulmayı sağlayacak problem çözme becerisi sergilemek,
 • Yüz ifadesi, vücut pozisyonu, eylem ve etkileşimlerin olası anlamlarını fark edebilecek gözlem yeteneğine sahip olmak,
 • Uzun süren araştırma ve hasta tedavi süreçlerine sabırlı bir tutumla yaklaşmak,
 • Danışanlara ve yakınlarına karşı empatik bir tutum sergilemek,
 • Etkili ve güvenilir iletişim kurabilmek,
 • Kriz anlarını yönetebilmek,
 • Duygusal yönden zorlayıcı durumlarla başa çıkabilmek.
ORTALAMA MAAŞ Detayları Gör
19.850 / Aylık
38 kişinin ortalama maaşıdır.