Beş milyon işçiyi ve bir milyon işvereni yakından ilgilendiren asgari ücret zammı 29 Aralık 2016 tarihinde açıklanmıştı. Asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesine karar verildi ve 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6670 sayılı kanunla düzenleme yapıldı.

İşverenlerin rekabet gücünün artırılması, kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi ve asgari ücretli çalışanların yoğun olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla uygulanan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesine karar verildi. 2016 yılında net bin 300 TL olarak uygulanan asgari ücret ilave işveren maliyetinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması amacıyla geçen yıl aylık SGK matrahı iki bin 250 TL ve altında olan (Günlük 85 TL) çalışanlar için aylık 100 TL destek uygulanmıştı. Uygulamada destek tutarı ve SPEK limitlerinin belirlenme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verildiğinden, Bakanlar Kurulu’nun 22.02.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Kararı ile destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL, günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak yayınlandı.

Peki teşvikten nasıl yararlanılacak?

4/a kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

1 – a) 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulu’nca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2 – b) 2017 yılı içinde ilk defa 5510 Sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

– 2017 yılı Ocak ile Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulu’nca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazine tarafından karşılanır.

– Buna göre, aylık SGK matrahı üç bin 300 TL ve altında olan (Günlük 110 TL) sigortalılara bu kapsama giren her bir gün için 3,33 TL ve toplamda 30 gün için de 99,99 TL asgari ücret desteği verilecek.

Asgari ücret desteğinde esas parametreler:

Günlük kazanç üst sınırı: 110 TL

Aylık kazanç üst sınırı:  3.300 TL

Prim ödeme gün sayısının çarpılacağı tutar: 3,33 TL

Örnek I

2016’da hangi ayın desteği hesaplanacaksa; 2015 yılının ilgili dönemine gidilecek, 2015 yılının aynı ayına ait olarak APHB verilmemiş olması halinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacak.

2015 yılının ilgili dönemde günlük 85 TL ve altında kazancı olan kişilere ait toplam gün sayısı tespit edilir.

Tespit edilen toplam gün sayısı X 3,33 TL, destekten yararlanılacak tavan tutarı verilir.

Eğer 2016 yılı ilgili döneminde; prime esas kazanç tutarı ve kişi fark etmeksizin; hizmet listenizde toplam gün sayısı;

A – 2015 yılı ilgili dönemindeki gün sayısından az ise; 2016 yılı ilgili dönemindeki gün sayısı;

B – 2015 yılı ilgili dönemindeki gün sayısına eşit yahut çok ise; tavan tutar için destekten faydalanılır.

Örnek II

2016 Ocak döneminin desteği hesaplanacaksa bu durumda;

2015 Ocak döneminde günlük 85,00 TL ve altında kazanç elde eden 30 kişi ve 30 kişiye ait 700 prim gün sayısı olsun.

2016/Ocak döneminde yararlanılacak maksimum destek tutarı 700 X 3,33 TL’dir.

Eğer 2016/Ocak döneminde tüm hizmet listenizde prim gün sayısı 700 ve üstündeyse; 700 X 3,33 TL destekten yararlanılır.

Ancak 2016 Ocak döneminde örneğin toplam 600 prim gün sayısı varsa 600 X 3,33 TL destekten yararlanılır.

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır