Bugünün rekabet ortamında pazarlama kampanyalarının yaşaması, hedef kitleye gerçekten ulaşabilmek ve onlardan geri bildirim alabilmekle mümkün. Bunun için hedef kitleyi önce iyi anlamak şart.

2017-hedef

Arama metriklerine göre 2017’de pazarlama uzmanlarının farklı dijital mecralarına düzenli kullanıcı ziyaretini sağlamak için hedef kitlenin tipine odaklanması şart. Bunun için de kaliteli ve SEO’ya uygun içerik ve iyi bir kullanıcı deneyimi gerekiyor. Uzmanlara göre yakın dönemde, teknolojinin de hızlı değişimiyle hedef kitleyi anlamak kolaylaşacak.

İşte 2017’de hedef kitleyi anlamak için yapılabilecekler:

Daha iyi hedefleme seçenekleri

Uzmanlara göre 2017’de kullanıcıları yakalamak için daha çok yol olacak. Google ve Facebook’un daha şimdiden kitleleri yaş, bölge veya cinsiyet gibi özelliklerle filtreleme imkanı sağladığını düşünürsek yakın gelecekte filtrelerin daha da detaylandırılacağı ve uygulamalarda yeni alanların söz konusu olacağı muhakkak. Örneğin Facebook bugüne kadar hedef kitle kategorizasyonunu paralı reklam kampanyalarında kullanıyordu. Yakın zamanda bu özelliğini organik post hedeflemek adına şirket sayfalarına taşıdı. Bu, kısa bir süre içinde nereden ve nasıl ulaşıldığı önemli olmadan daha spesifik kullanıcılar hakkında daha sepisifik öngörüler elde etmeyi mümkün kılacak.

Daha çok bağlılık metriği

Pazarlamada en zor alanlardan biri de bağlılığı ölçme noktasında ortaya çıkıyor. Geleneksel reklam ölçümleri genelde izlenimleri ele alıyor. Örneğin video yüklendiğinde sayfada kaç kişinin olduğu ve kimin 1 saniyeden fazla kaldığı ölçülürken videonun kaç saniye oynatıldığı, kalitesi veya kullanıcının reklamı izleyip izlemediği hala iyi bir şekilde ölçülemiyor. Yakın zamanda bu süreçlerin daha da fazla detaylanacağı ve kullanıcı davranışlarını daha iyi anlamanın mümkün olacağı söyleniyor.

Daha gelişmiş bilgi görüntüleme

Bugün pazarlama uzmanları için kullanıcılarla ilgili analizlere ulaşabilecekleri Google Analytics olmak üzere pek çok analiz uygulaması var. Ama kullanıcıların rakamlardan ibaret olmadığını unutmamak gerekiyor. Uzmanlara göre bu noktada görsel data devreye giriyor. Yakın gelecekte rakamların bireylere yaklaştığı, daha empatik ve davranışsal sonuçların elde edildiği veriler önemli olacak.

Davranışsal model

Uzmanlara göre yakın gelecekte insanların yaşantılarını nasıl sürdürdüklerine dair de daha fazla öngörü sahibi olunacak. Sosyal medya insanların birbirleriyle nasıl bağlantı kurduğu, post etme süreçlerinde modlarının nasıl olduğu ve ilgilerinin hangi yöne kaydığı hakkında daha da fazla bilgi verecek. Teknolojiyi daha da fazla hayatına adapte eden kullanıcıları anlamak kolaylaşacak.

Daha fazla ham bilgi

Araştırmalara göre bu yüzyılın en önemli olaylarından biri de kullanıcıları daha iyi anlamayı sağlayan ve pek çok iş kolunu dönüştüren “Büyük data.” Büyük data gelecekte de ivmesini hızlandırmaya ve devleşmeye devam edecek. Bunun kullanıcı davranışlarına etkisi büyük olacak.

Bilgi yorumlama uzmanları

Data büyüdükçe bu alandaki spesifik mesleklerin ve uzmanlıkların da artmaya başladığı görülüyor. Bilgiyi toplayan, sınıflandıran ve yorumlayan uzmanların artması hedef kitlenin anlaşılmasını kolaylaştıracak süreçlerin de gelişmesini sağlayacak.

Deney ve ölçüm yazılımı

Pazarlama alanında kullanıcı deneyimini geliştiren en önemli araçlardan biri de kıyaslama yapmayı ve temiz sonuçlar elde etmeyi sağlayan A/B testleri. Bu tür testleri yapmayan şirketlerin kullanıcıları anlaması oldukça zorken, testlerin uzun vadede daha spesifik sonuçlar elde etmeyi sağlayacak şekilde gelişeceği de öngörülüyor.