Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) raporuna göre internet kullanan nüfus dünyada yüzde 47 oranına ulaşmışken, hâlâ internet kullanmayan/internet erişimi olmayan popülasyonun oranı ise yüzde 84.

dunya-online

Bugün gelişmiş ülkelerdeki nüfusun yüzde 80’inin internet kullandığı ortaya çıkıyor. 2016 başında Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan rapora göre gelişmiş ülkelerin sadece yüzde 40’ı, gelişmekte olan ülkelerin ise sadece yüzde 15’i online.

Veriler ilgi çekici

– 7 milyar kişinin, yani popülasyonun yüzde 95’inin yaşadığı coğrafyada mobil cihaz kullanımı mümkün.

– Mobil ağlara ulaşabilenlerin oranı yüzde 84. Kırsalda yaşayanların ise sadece yüzde 67’si ulaşım sağlayabiliyor.

– Afrika nüfusunun yüzde 75’i internet kullanıcısı değil. Bu kıtadaki ülkelerin çoğunda 10 kişiden sadece biri internete girebiliyor. Offline nüfus daha çok kadınlardan, yaşlılardan, az eğitimlilerden, fakirlerden ve sorunlu bölgelerde yaşayanlardan oluşuyor.

– Asya, Pasifik ve Arap ülkelerinde internet kullanıcısı olmayanların oranı yüzde 58.

– İnternete girmeyen nüfusun oranı Amerika’da yüzde 35, Avrupa’da yüzde 21, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda ise yüzde 33 olarak seyrediyor.

İnternete en çok erkekler giriyor

– Dünyada hemen hemen her coğrafyadan internete en çok erişim sağlayanlar erkekler.

– Tüm dünyada online nüfus Birleşmiş Milletler’in 2020 hedefi olan yüzde 60 oranından uzak, yüzde 47’lerde seyrediyor. Bu yaklaşık 3,9 milyar kişiye denk geliyor.

– ITU’ya göre internete ulaşan kişilerin sayısının 2017 yılı itibariyle 3,5 milyar olması bekleniyor.

– Rapora göre 2016’da internete ulaşan kişi sayısının artmasında 3G ve 4,5G ağlarının yaygınlaşmasının payı büyük. İnternetin yayılmasında mobil telefon kullanımının artmasının da etkisi büyükken pek çok ülkede hala lüks sınıfında olan mobil telefonların yokluğu internetin de yaygınlaşmadığını gösteriyor. Rapora göre gelecekte kullanımı arttıkça fiyatı düşecek mobil telefonlar sayesinde internet kullanımı da artacak.

Az gelişmiş ülkelerde internet kullanımı 20 yıl geriden geliyor

– Rapora göre az gelişmiş ülkeler internet kullanımı noktasında bugün gelişmiş ülkelerin ancak 1998 yılında yakaladığı oranı yakalamış durumda. Bu da az gelişmiş ülkelerin internet dünyasını 20 yıl geriden takip ettiğini gösteriyor.

– Rapora göre ülkelerin yaşadığı maddi ve siyasi sıkıntıların yanı sıra internet servislerinin, telefonların ve altyapının pahalı olması internetin bazı ülkelerde kullanımının olmamasının diğer nedenleri arasında yer alıyor.