gptwGreat Place to Work® 12. Kez Avrupa’nın Yıllık En İyi İşverenler Listesini yayınladı. Yeni rapor Avrupa Ülkelerinin son beş yıl içerisinde En İyi İşyerlerinin çalışan güveninde artış sağladığını gösteriyor.

Great Place to Work® tarafından yayınlanan yeni “Working on the Human Touch” (İnsan Dokunuşu Üzerine Çalışmalar) raporuna göre Avrupa’nın En iyi işyerleri geçtiğimiz beş yıl içinde daha da iyi hale geldi.

Yeni rapor ile birlikte, bir araştırma ve danışmanlık şirketi olan Great Place to Work® ayrıca Avrupa’daki en iyi işyerlerinin yıllık listesini de yayınladı. Bu listeye göre Microsoft, Avrupa’daki en iyi çok uluslu işyeri; Davidson Consulting (Fransız teknoloji danışmanlık şirketi) Avrupa’daki büyük organizasyonlar içinde en yüksek puanı almış durumda ve İsveç teknoloji hizmetleri şirketi Cygni ise küçük ve orta boyuttaki şirketler kategorisinde en üstte derecelendirilmiş. 2014 Avrupa’nın En İyi İşverenleri Listesine giren 100 kuruluşun gurur duyacağı birçok şey mevcut. Aynı zamanda, “Working on the Human Touch” raporu, Avrupa’nın genel olarak bu gelişmelerden gurur duymayı hak ettiğini de gösteriyor.

Rapor geçtiğimiz birkaç yıl içinde Avrupa Ülkelerindeki en iyi işyerlerini çalışan güveni seviyeleri üzerine odaklanmak sureti ile analiz ediyor. Güven, işyerinin iyi olmasında temel oluşturur ve çalışanın kendini işine adaması ve işin başarılı olmasında başlıca faktördür. Yeni çalışma geçtiğimiz beş yılda birçok ülkede En İyi İşyerlerindeki güven seviyelerinde artış olduğunu ve birçok ülkede önemli iyileşmeler kaydedildiğini gösteriyor. Hiç bir ülkede, En İyi İşyeri seçilen işletmelerde, güven seviyesinde belli başlı bir azalma yaşanmamış.

Ülkemizde ise En İyi İşverenlerin detaylarına baktığımızda araştırmamızın ikinci yılı olmasına karşın 2012/13 ile 2013/14 yılları arasında güven seviyeleri, Türkiye’nin En İyi İşverenlerinde artış gösteriyor.

Great Place to Work® Türkiye’de kısa bir süredir faaliyet gösteriyor olmasına rağmen, Türkiye’nin Güven Endeksi (Trust Index©) 2013/2014 referans puanı olan 81, araştırmanın daha uzun süredir yapıldığı birçok diğer Avrupa ülkesinde olduğundan daha yüksek. Great Place to Work ® Türkiye ofisi Genel Müdürü Eyüp Toprak’ın belirttiğine göre Türkiye’nin bu konuda güçlü bir başlangıç yapmış olmasının arkasındaki faktörler arasında dünya standardında işyeri kültürüne sahip birçok çok-uluslu şirketin ülkedeki varlığı önemli rol oynuyor. Söz konusu bu şirketlere Microsoft, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve EMC2 de dahil.

Ayrıca Güven Endeksi puanlarına destek veren bir diğer önemli unsur da ülke hakkında duyulan gurur seviyesi. Toprak şöyle diyor, “En İyi İşyerleri için duyulan gururun yanı sıra Türkiye için duyulan gurur da çok önemli bir unsur.” Çalışma ayrıca Avrupa’nın En İyi İşyerlerinde personele sadece çalışan olarak değil insan olarak değer verilmesi üzerine çaba gösterildiğini ortaya çıkartmıştır. Hayatın diğer kısımlarında görülen kişiselleşme trendine uygun olarak Avrupa İşyerlerinde çalışanları dişlinin çarkları olarak görmekten vazgeçme ve iş deneyimini her bir personel üyesine uygun hale getirme yönünde bir hareket göze çarpmaktadır.

Örneğin Cygni’de, çalışanlara hangi teknolojiler ile çalışmayı, hangi endüstriler üzerine odaklanmayı ve nerede çalışmayı istedikleri sorulmuştur. Çalışanlar ayrıca çalışma saatlerini ve bireysel yan hak seçeneklerini tercih edebilmektedirler. Cygni CEO’su Jon Persson, işe özel  kişiselleştirmiş bu yaklaşım ile birlikte sık sık gerçekleştirilen sosyal geziler ve yıllık şirket kayak seyahatlerinin, çalışanlara insancıl ilgi göstermek üzere tasarlandığını söylemekte ve şöyle devam etmektedir; “Hiç kimse bir bütçe veya hesap çizelgesinde sadece bir sayı olmayı istemez. Herkes görülmeyi ve değerinin farkına varılmasını arzu eder.”

Kazananların tam listesini içerecek şekilde raporun tümünü görmek için http://www.greatplacetowork.com.tr adresini inceleyebilirsiniz