liderKusursuz lider sahip olduğu enerjiyi, yaratıcılığı ve disiplini kendisinden çok daha büyük ve daha önemli bir alana aktaran, kişisel tevazu ve mesleki iradeyi bir arada sergileyen kişidir.

FranklinCovey Türkiye Genel Müdürü Suresh Gunaratnam bir liderin nasıl yüksek düzeyde etkin olabileceğini anlatıyor…

Geçtiğimiz yıl Jim Collins (Good to Great), ilk kez 1989 yılında yayımlanmış The 7 Habits of Highly Effective People için oturup bir önsöz yazmaya başladığında, Dr. Stephen Covey ile gerçekleştirdiği ilk söyleşisini hatırladı. Dr. Covey fikirleri hakkında görüşmek üzere bir araya gelmek istemişti ve sorular yönelterek başladı, pek çok soru soruyordu. Jim karşısında usta bir öğretmenin, o günün en etkili düşünürlerinden birinin oturduğunu hatırlıyor, buna karşın alanda kendisinden 25 yaş daha az deneyime sahip birinden bir şeyler öğrenmek istiyordu.

Kendisine yöneltilen “ The 7 Habits’teki fikirleri nasıl keşfettiniz?” sorusuna yanıtı şu oldu: “Ben keşfetmedim. Evet, kitabı ben yazdım, ama ilkeler çok daha öncesinde benimleydi.” Ve şöyle devam etti: “Bunlar daha çok doğa kanunları gibi. Tüm yaptığım bunları insanlık için bir araya toplamak, bir sentez haline getirmek oldu.”

Yukarıdaki ifade, çalışmanın neden bu kadar etkili olduğunu anlamamıza yardımcı oluyor. Bu alanda inceleme, pratik ve öğretim için otuz yıldan uzun bir süre harcayan Dr. Covey, sonunda çalışmalarını düzenleyerek bu sayfalarda derledi. Bu ilkeler için takdir toplama beklentisinde olmadı; bu ilkeleri öğretmek için, erişilebilir kılmak için uğraş verdi. 7 Alışkanlığı kendi başarısına yönelik bir araç olarak değil, bir hizmet faaliyeti olarak görmekteydi.

The 7 Habits of Highly Effective People’ın nadir rastlanan itibarına şu faktörlerin katkıda bulunduğu inancını taşımaktayız:

Covey, tutarlı konsept çerçeve dahilinde organize edilen bir “kullanıcı ara birimi” yarattı, bu ara birimi Covey’in güçlü yazımı tarafından yüksek düzeyde erişilebilir kıldı;
Covey basit tekniklere veya anlık ve geçici çözümlere değil, özel bir zamana ait olmayan prensiplere odaklanmaktaydı;
Covey ağırlıklı olarak karakter inşası hakkında yazdı, “başarıya ulaşma” konusunu temel almadı. Böylelikle insanların yalnız daha iyi birer birey olmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda daha iyi birer lider olmalarını da sağladı;
Covey’in kendisi de 5. Düzey bir öğretmendi, kendi eksiklikleri konusunda mütevazıydı, ancak öğrendiği konuları paylaşma konusunda da çok kararlıydı.

7 Alışkanlığın en önemli unsuru, “başarıya ulaşma” konusuna değil, karakter geliştirme konusuna vurgu yapıyor olmasıdır. Disiplin olmadan verimlilik olmaz, karakter olmadan da disiplin olmaz. Olağanüstü liderlerin bazılarını değerlendirirsek, Dr. Covey’e ait ilkelerin, onların da öykülerinde nasıl yer bulduğunu görebiliriz. stephencovey

Dr. Covey’in bu dünyadaki ömrü tamamlanmış olabilir, ancak geride bıraktığı eserler kalıcı. Özetlediği ilkeler belirli bir zaman aralığıyla sınırlı kalmıyor. Ancak belirli döneme dayalı olan ve 7 Alışkanlık dahilindeki bu ilkeleri kavramaya, öğrenmeye ve deneyimlemeye yardımcı bu uygulama ve araçlar sürekli olarak yenileniyor. Signature The 7 Habits of Highly Effective People sürecinin 4.0 sürümü bu belli bir döneme ait olmayan ilkeleri ve belli bir zamana ait uygulamaları bir araya toplamaktadır. Bunlar arasında yüz yüze alıştırmalar (atölye ortamında), web/APP tabanlı uygulamalar, takip ve destekleme araçları yer alır. Tüm bunlar sayesinde insanlar kişisel liderliğin de ötesinde beceriler edinerek, personeller arası liderlik sürekliliğine ulaşmaktadır. The 7 Habits of Highly Effective People daha yalnız yirmi beş yaşında, henüz oldukça genç bir dönemindedir. Bu kitap ve atölyelerine dayalı belirli bir zamana ait uygulama ve araçlar, bu ilkeleri deneyimleme konusunda bize yardımcı olacak ara birimlerdir.

 yazar-fotoYazar: FranklinCovey Türkiye Genel Müdürü Suresh Gunaratnam