Demografik değişimler ve teknolojideki yeni gelişmeler başta olmak üzere çalışma hayatı birçok faktörden etkilenebiliyor. İş hayatındaki bu değişimler İK’yı da birebir etkiliyor.  Sonuç olarak ise 2016’da en güçlü İK trendleri işe alım,  teknoloji ve liderlik konularına odaklanıyor.

İş dünyasının değişimine paralel olarak İnsan Kaynakları alanı da hızlı bir değişimden geçiyor.  Dijitalleşmenin, küreselleşmenin ve yeni kuşağın iş dünyasına katılımıyla çalışanların iş dünyasından beklentileri farklılaşırken iş yapış biçimleri de değişime uğruyor. Bu durum hem çalışanları hem de departmanları değişime itiyor. Geçen yıl İnsan Kaynakları alanında en çok odaklanılan konuların başında, çalışan bağlılığı, yeni jenerasyonunun iş hayatına katılımı ve işveren markası gibi başlıklar öne çıkarken 2016 yılı itibariyle işe alım, teknoloji ve liderlik konularına daha da odaklanıldığı görülüyor.

Bütüncül İK anlayışı

2016 yılı itibariyle İnsan Kaynakları’nda bütüncüllük önem kazanıyor. Yani her  zaman önemini koruyan işe alım ile birlikte, işletmelerin doğru insanları arayıp bulmaları, onları işe almaları ve performanslarını takip ederek gelişmeleri için çalışmaları gibi konularını kapsayan yetenek yönetiminin, kurum kültürü olgusunun, kaynağın ve bütçenin bütüncül olarak ele alınması bu yıl daha da göze çarpıyor.

butunculluk78

Çalışanın iş hayatı döngüsü genişliyor

Çalışanların iş hatayı döngüsü, şirketlerin boomerang tipi çalışanlara odaklanmaya devam etmesiyle giderek genişleyecek. Çalışanlar, çalışma süreleri sona erse bile daha önceki işverenleri ile görüşmeye devam edecek ve bu döngü gelişerek sürecek. Bu durumun istihdamı da rekabeti de etkileyeceği ön görülüyor.

Yeni teknolojilere uyum

İK’nın dijitalleşmesi uzun süredir gündemde. Yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi ile birlikte piyasaya sunulan İK ve işe alım teknolojilerinin bu yıl daha da yaygınlaşarak kullanılacağı görülüyor. Yeni teknolojilerin iş yeriyle uyumlu hale gelmesiyle üretkenliğin ve verimliliğin artması planlanıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, verimli dijitalleşme araçlarının tercih edilmesi. aksi takdirde İnsan Kaynakları departmanı için daha çok zaman kaybına neden olacak teknolojik yatırımlar yapılabilir.

 

leadershio453

Liderlik anlayışı evriliyor

Farklılığı ve entegrasyonu doğru şekilde yönetebilen, değişen koşullara hızlı adapte olabilen ve çalışanlara ilham verebilen liderlik anlayışı yine bu yılın konuşulan konuları arasında yer alıyor. Küresel lider çıkarma, genç liderlerin kurumlara kazandırılması ve kıdemli liderlerin önemi ise odaklanılması gereken konuların başında geliyor.