Çalışanların şirkete daha fazla değer katmak zorunda olduğu iş hayatı ve çalışanların yükselmek için birbirleriyle kıyasıya rekabet etmek zorunda kaldıkları dönemler eskilerde kaldı. Çalışanlara yönelik bu durum, yerini onların ne istediğine önem veren, gerekli koşulları yaratan ve çalışanlarını gerçekten dinleyen bir kültüre bıraktı. Peki, bu noktada şirketler ne yapmalı?

Şirketler, kişilerin bireysel olarak başarılı olmaya çalışmak yerine, ekip çalışmasını öncelikli tuttuklarında ortaya çıkan gücün daha etkili olduğunu fark etti. Bu kültürle birlikte çalışanların ihtiyaçlarını belirlemek, ekibin parçası olduklarını hissettirerek onlara destek olmak da öncelikli hale geldi. Bu kültür yaygınlaşmaya ve şirketlerin içine yerleşmeye başladı, fakat yöneticiler hâlâ çalışanların ihtiyaçlarına, sorunlarına ve isteklerine tam olarak hakim değil. Buna, buz dağının görünen kısmı örneğini verebiliriz; yani üst düzey yöneticiler, sorunların ve ihtiyaçların sadece belli bir kısmına hakim. Bu durum, işten ayrılmaların artmasına, çalışan verimliliğinin düşmesine ve şirket kârının azalmasına kadar birçok olumsuz sonuca sebep oluyor.

Bu durumun ortadan kalkması için ne yapılabilir?

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, çalışanlarını dinleme ve birlikte daha güçlü olma fikrinden ve ihtiyacından yola çıkarak, İK çalışanları ve yöneticiler için çalışan deneyimi platformu WeFocus’u hayata geçirdi. WeFocus, çalışanlar ve yöneticiler arasındaki kopukluğu gidermek ve çalışan deneyimini iyileştirmek için tasarlandı.

Çalışan memnuniyeti ile bağlılığını ölçümlemeyi ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi amaçlayan WeFocus, profesyonel kurum ve uzman kişiler ile birlikte hazırlanmış 7 farklı anket türünü, analiz ve aksiyon planları ile birlikte online platform olarak hayata geçirdi. WeFocus, gerçek zamanlı veri analizleri sayesinde yapay zeka tabanlı aksiyon planları oluşturulmasını sağladı. Böylece hem İK çalışanlarına zaman kazandırıp veri odaklı çalışma yapılmasını sağlarken hem de çalışanlar için daha iyi bir iş ortamı oluşturmaya yardım etmektedir. Ayrıca çalışanları dinlemek ve onlarla sürekli iletişim içinde olabilmek için platformda bir de sosyal portal bulunmaktadır.

Pandemiyle birlikte birçok firmanın tamamen uzaktan çalışmaya ya da kısmen ofisten çalışılabilen hibrit sisteme geçmeye karar vermesiyle, çalışan deneyimini iyileştirmek ve dijitalleştirmek daha da önemli hale geldi.

Çalışan deneyimini etkileyen en önemli faktörler nelerdir?

Çalışan deneyimi kavramının merkezinde tabii ki çalışanların kendisi var. Bu faktörler; çalışan öncelikleri, çalışma alanı, deneyimleme biçimi ve şirket öncelikleridir.

1- Çalışan öncelikleri

Forbes’a göre iş yeri stresi, üretkenliği ve çalışan bağlılığını engelleyebilir. Özellikle uzaktan çalıştığımız pandemi döneminde stresin yoğun olması ve iletişimin sekteye uğraması sık karşılaşılan bir durum oldu. Bu sebeple yöneticiler, çalışanlar için bazı öncelikler belirleyerek ekiplerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmasına yardımcı olmalıdır. Burada dikkat edilmesi gerekenler, önceliklerin doğru belirlenmesi, düzenli takip edilmesi ve iş birliği içinde çalışılmasıdır. Bu açıdan WeFocus, profesyonel iş birlikleri ile hazırlamış olduğu anketlerle ihtiyaçların belirlenmesi, verilerin analiz edilmesi ve aksiyon planının oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Böylece çalışan bağlılığının sağlanmasını, çalışanların daha memnun ve mutlu çalışmasını ve karşılıklı verimliliğin artmasını hedeflemektedir.

2- Çalışma ortamı

Eskiden fiziksel olarak iyi koşullar sunan iş ortamlarından bahsediyorduk; çalışanların dinlenebilecekleri, çay-kahve içebilecekleri yerlerin ve kendilerine ait çalışma alanlarının olduğu iş yerleri gibi. Fakat şimdi önceliklerimiz değişti. Artık “Evde iyi bir çalışma ortamı nasıl sağlanır?” sorusunun cevabını arıyoruz. Pandemi döneminde yapılan ve AP News’te yayımlanan bir araştırmaya göre, çalışanların %75’i kendilerini daha az “bağlı” ve “bilgilendirilmiş” hissettiklerini belirtmişler.

WeFocus, çalışanlara ister adlarını yazarak isterlerse anonim olarak kendilerini ifade edebilecekleri sosyal portal özelliği de sunuyor ve çalışan deneyiminin en önemli parçası olan iletişimi, güçlü ve etkili bir şekilde kurmayı amaçlıyor. Bu sayede evdeki ofis ihtiyaçlarının paylaşılabileceği, eksiklerin ve gereksinimlerin aktarılabileceği, şirketin çalışanlarını bilgilendirebileceği duyuru modülü ile tüm ofisin kolay ve hızlı iletişim kurabileceği bir ortam yaratılıyor. WeFocus’la İK’nın ve yöneticilerin, tüm çalışanları aynı anda ve hızla dinleyip aksiyon alabilecekleri dijital bir ortama sahip olunuyor.

Son olarak, evden çalışma düzeninde iş/özel hayat dengesine özellikle önem verilmelidir. İşverenler, çalışanlara adil çalışma saatleri sunmaya ve iş/özel yaşam ayrımını sürdürmelerini sağlamaya devam etmelidir.

3- Deneyimleme biçimi

Çalışanlar için anket yapma, verileri analiz etme ve aksiyon planları oluşturma gibi çalışan deneyimi iyileştirme sürecinin planlanmasından sonra, çalışanların bu deneyimi yaşama biçimleri de oldukça önemlidir. Zaman içerisinde değişen koşullar ve süreçler ile birlikte çalışanların hayatlarına yeni deneyimler girmektedir. Süreçler ve eylemler benzer olsa bile çalışanların yeni deneyimleri, nerede, nasıl, ne hızda, ne kadar kolay ya da zor ve en önemlisi, ne kadar etkili yürüttükleri, deneyimleme biçimini oluşturmaktadır. Bu deneyimleme biçimlerine göre sonuçlar da farklılaşmaktadır. Burada önemli olan nokta, bir şeylerin değiştiğini ve değişmeye devam edeceğini kabul etmek ve bunu çalışanlar ile paylaşmaktır. Çalışanlara hep beraber aynı amaç için çalıştığınızı ve birlikte bu süreci yönetebileceğinizi göstermek, onlara kendilerini daha iyi hissettirecek ve performanslarının artmasını sağlayacaktır.

4- Şirket öncelikleri

Şirketler, çalışan deneyimi oluştururken kendi önceliklerini de belirlemelidir; ancak bunu belirlerken yine çalışanlara yönelik bir planlama oluşturulması gerekir. Şirket önceliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Öngörülemeyen herhangi bir durumda güçlü, sakin, tutarlı, pozitif, kapsayıcı, şeffaf bir liderlik gösterilmelidir.
  • Çalışanları korumak için sağlık, kariyer ve finansal durumları hakkında ve hatta hayatlarıyla ilgili kaygılarını yönetmelerinde destek olunmalıdır.
  • Dijital çalışma kültürüne geçişte iş gücünün doğru şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir.
  • Gerekli teknolojik altyapı oluşturulmalıdır.
  • İletişim güçlü tutulmalı, çalışan empatisi ön planda olmalı, ancak abartılmamalıdır.
  • Takım çalışması sağlanmalı, çalışanlar arasındaki problemler çözülmelidir.
  • Gereken yerlerde esneklik gösterilmelidir.
  • Değerler, ilkeler, stratejiler, misyon/vizyon, hedefler, beklentiler ve birlikte hareket etme duygusu yansıtılmalıdır.

Gelişen teknoloji ve inovasyonlar ile şartların hızla değiştiği ve dijitalleştiği, ayrıca Z kuşağı gibi alışkanlıkları yıkıp yeni bir iş hayatı deneyimi yaratan kuşağın gelmesi, çalışan deneyiminin önemini daha da arttırmaktadır. Bu değişen kültüre kolay ayak uydurabileceğimiz ve bunu yönetebileceğimiz dijital platformlar hayatımızda artık daha da fazla yer almaya başladı bile.

Siz de çalışan deneyiminizi iyileştirmek için buraya tıklayarak bir demo hesabı formu doldurabilir, WeFocus’u kredi kartı bilgisi vermeden, ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.