Çalışan ile yönetici arasındaki ilişkinin sağlamlığı ve kalitesi yöneticinin çalışanlarına nasıl davrandığı ile doğru orantılı olarak gelişiyor. Türkiye’de ne yazık ki çoğu yönetici için soft skills (ince beceriler) gereksiz gibi gözükse de, bundan yoksun yöneticiler sıkıntı yaşıyorlar. Diğer taraftan iletişim ve ilişki yönetimi becerilerini öne çıkarabilen yöneticiler, ekiplerini daha iyi motive ediyor, daha yüksek verim alıyorlar. Flow Coaching Akademik Direktörü Murat Vardar, çalışan ile yönetici ilişkisine dair püf noktalarını paylaşıyor.

murat-vardar-yazi-foto

Gallup tarafından yürütülen araştırmada, yöneticinin çalışanlarına düzenli olarak teşekkür ettiği, kişisel gelişimine koçluk yaptığı, geri bildirim verdiği organizasyonlarda işe katılımın arttığı ve iş kazalarında düşüş yaşandığı görülüyor. Bu durumda çalışan ve yönetici ilişkisi için sosyal beceriler olmazsa olmaz kategorisinde yer alıyor.

Türk yöneticilerin fazla operasyonel olduğu su götürmez bir gerçek, bunun nedeni Türkiye’de yöneticilerin fazlasıyla tek yönlü yetişmeleri ve operasyona gömülü yaşamaları. Her kademe, bir alt kademenin işini yapınca yöneticilik yaptığını düşünüyor. Çoğu yönetici, mikroyönetim ile makroyönetimi dengeleyemiyor ve operasyon yapmazsa ne yapacağını bilmiyor. Örneğin global pazarlardan gelmiş bir yönetici, direktörlerinden 3 yıllık stratejik plan istediğinde, aldığı planın operasyon planı olmasına şaşırabiliyor. Oysa şaşıracak bir şey yok, daha önce hiçbir tepe yönetimi bu seviyeden makro bir plan istememişti. Bu nedenle Türkiye dünya pazarlarına az sayıda expat yönetici çıkarıyor.

İş hayatındaki alışkanlıklarımız tepe yönetimine insanları hazırlayamadığı için vizyoner ve stratejik lider sayımız çok az. Yöneticilerin tamamı insan ilişkileri ve ilişki yönetimi konusunda destek istiyor. Ayrıca, yeni yöneticiler ekibe sözünü geçirebilmek ve kendini saydırmakla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyor. İyi yöneticilerin çalışmalarına baktığımızda ortaya çıkan durum iyi yönetici ve kötü yönetici arasındaki farkları da açığa çıkarıyor.

İyi bir yöneticinin sahip olduğu özellikler:

  • İnsan yönetimi ve işin yönetimini dengelemek
  • Etkili dinleme yapabilmek
  • Doğru sorularla doğru cevapları alabilmek
  • Hitabet ve temsil yeteneği
  • İkna yeteneği ile hedefleri ortak paydaya çevirebilmek

Bu özelliklere sahip olan yöneticiler çalışanlarıyla sağlıklı ilişkiler kurabildikleri için şirket içi problemler gözle görülür derecede azalıyor. Çalışanlar üzerinde olumlu etkiye sahip yöneticiler motive yollarını iyi bildikleri için çalışanların işe olan sadakati ve güveni artıyor. Aynı zamanda yaptığı işi kendisiyle bütünleştirdiği için ortaya çıkan işlerden de daha fazla pozitif sonuç alınabiliyor.

Sonuç olarak yöneticilerin sahip olduğu soft skiller’i çalışanları üzerinde doğru bir şekilde yönlendirdiklerinde çalışanlar kendilerini daha rahat hissedip daha başarılı sonuçlar elde edebiliyorlar. Bu konuda en büyük rolün yöneticiye düştüğünü ve kurulacak bütün ilişkilerde bu soft skiller’i kullanarak çalışanları motive edecek yolların bulunması gerektiğini söyleyebiliriz.

Flow Coaching Akademik Direktörü Murat Vardar
Flow Coaching Akademik Direktörü Murat Vardar