Günlük hayatta bazı ilişkileri yönetmek için türlü yalanlar, abartmalar ve indirgemeler yapılması olağan karşılanabilir; ancak söz konusu iş hayatı olduğunda elde edilen bilgilerin doğruluğundan da emin olmak oldukça önemli. Peki, iş hayatında çalışan kaynaklı riskler nasıl önlenir?

2020’de yapılan bir araştırmaya göre iş arayanların %78’inin diğer adaylardan sıyrılmak için işe alım sürecinde yalan söylediği tespit edilmiştir. Çoğu zaman bu yalanlar ‘beyaz’ yalan olarak adlandırılan ve kimseye zarar verme niyetiyle yapılmayan davranışlardır.

Adaylar tarafından söylenen ‘beyaz’ yalanlar kurumlar için büyük risk teşkil etmeyebilir. Fakat, bazen kötü niyetli ve/veya bilinçsiz kişilerin beyan ettikleri bilgiler kurumlar için tehlike oluşturabilir. Adayların işe giriş sürecinde verdiği bilgi ve belgelerin doğruluğunu kontrol etmek ve adayın şirket/kurum için potansiyel riskini ölçmek, insan kaynakları ve kurumsal güvenlik departmanlarının sorumluluğundadır.

Üzerinde oynama yapılmış Adli Sicil belgeleri, sahte diplomalar, sahte sürücü belgeleri, sahte kimlikler, sahte profesyonel sertifikalar ve kurum için riskli olabilecek davranışlar gibi birçok zararlı aktivite nedeniyle şirketler maddi ve manevi zarara uğrayabilir. Çalışan adayını kurumsal ailelerine katmadan önce işverenlerden, son adım olarak gerekli özgeçmiş doğrulama ve araştırma (background check) uygulamaları yapılması beklenir.

Background Check uygulamaları ne gibi faydalar sağlar?

1- Pozisyon yeterliliğini anlamak için kullanılır

Günümüzde iyice artan iş rekabeti nedeniyle bazı adaylar, İK işe alım süreçlerinde dikkat çekmek için eğitim niteliklerini ya da kişisel özelliklerini abartarak olduklarından farklı bir profil sergilerler. Bu bir bakıma insanların sosyal medya platformlarındaki davranış ve çizdikleri profillere de benzer bir durumdur. Sadece CV’lerindeki bilgiler ve İK görüşmesi sırasındaki tutum ve davranışları ile referans kontrolleri adayların 360 derece tanınması için yeterli olmayabilir. Adayın işe ve kurumun kültürüne uygun olup olmadığı ile ilgili tanıma süreci sadece kapıdan içeri girene kadar değil, sonrasında da devam eden bir süreçtir. Bu nedenle kanunlar ve düzenlemeler taraflar için deneme süreleri koymuştur. Adayın işe girerken kendi yetkinliklerini ve özlük bilgilerini doğru olarak vermesi temel sorumluluğu iken, işverenin de bu beyanları veya belgeleri doğrulaması temel sorumlulukları arasındadır.

2- Şirket/kurum “Güvenliği” için kritiktir

İşverenler, çalışanlarının güvenliğinin yanı sıra müşterilerin, satıcıların ve ziyaretçilerin güvenliği için de sorumluluklara sahiptir. Background Check taraması yapılmamış bir aday tarafından diğer personele veya üçüncü parti kişilere ya da kurumlara gelebilecek fiziksel ve/veya siber tehlike nedeniyle işverenler ihmalkar işe alım iddialarıyla karşı karşıya kalabilir. Örneğin, sahte diploma ve sertifikalarla bir hastanede işe başvurmuş ve hiçbir kontrol yapılmadan da işe kabul edilmiş bir “hemşirenin” baktığı hastanın zarar görmesi sonucunda sadece sahte hemşire değil, hastane de hukuki yaptırımlara uğrayacaktır. Bunun gibi olayların sonucunda, en kritik tehlikelerden biri kaybedilen ve kolay kolay geri getirilemeyen kurum/şirket itibarı oluyor. Bu nedenle şirketlerin/kurumların bahsedilen risklerini minimum seviyeye indirmesi ancak doğru şekilde oluşturulmuş ve yapılmakta olan süreçlerle sağlanacaktır.

3- İç suistimal risklerini önlemeye yardımcı olur

Maalesef, şirket ve kurumların en sık karşılaştığı suistimal olayları kurum içi suistimallerdir (internal fraud). ACFE ( Association of Certified Fraud Examiners) global yıllık raporuna göre hangi sektörde olursa olsun yıllık cirolarının ortalama %5`i direkt ve dolaylı olarak internal fraud (Dahili suistimal) zararına gitmektedir. Usule uygun yapılan background check doğrulama ve araştırmalar sayesinde işverenler, oluşabilecek potansiyel iç suistimal risklerini önemli ölçüde önleyebilir.

FinalCheck, doğru işe alımın son adımı!

Türkiye’nin en büyük istihdam platformu Kariyer.net ve Güvenlik Analitiği alanının lider şirketi My Security Analytics iş ortaklığı sayesinde geliştirilen FinalCheck ürünü/hizmeti Türkiye’nin dijitalleştirilmiş ilk ve tek Çalışan Özgeçmiş Doğrulama ve Araştırma sistemidir. FinalCheck sistemi üzerinden yapılan dijital kontroller sayesinde işverenler, emin oldukları adayları kolay ve güvenli bir şekilde kurumsal ailelerine katabilirler. Böylece, işverenler çalışan kaynaklı potansiyel risklerini daha doğru yönetebilir.

FinalCheck hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayın.

Kaynak 1

Kaynak 2