İş arama sitesi Totaljobs tarafında yapılan ve altı bin 829 kişinin katıldığı anketin sonuçlarına göre tüm çalışanlar ve orta düzey yöneticiler en çok iş yerinde kendilerini geliştirmek istiyor, eğitim talep ediyor.

Totaljobs tarafından yapılan araştırmaya göre yaş gözetmeksizin farklı sektörlerden çalışanlar (%97) özellikle bir noktada birleşiyor: Çoğunluk için iş yerinde eğitim ve kişisel gelişim son derece önemli. Bu önemli cevabın arkasında temposunu düşürmeden değişen teknoloji ve sektörlerin bu nedenle gerçekleşen hızlı dönüşümü yer alıyor. Uber taksi şoförlüğünden e-ticarete kadar işveren müşterisini memnun etmek ve elde tutmak için var olan becerilerini güncellemek ve kendisini sürekli geliştirmek zorunda.

deger

Ankette “İşimde en çok neye değer veriyorum?” sorusuna karşılık en çok verilen cevap bu nedenle eğitim. Pozisyon ve bağlılık oranı yüzde 93’ken, yüzde 67 oranına sahip yan haklar maddesi de çalışanların sadece maaşa odaklanmadığını gösteriyor.  CIPD tarafından yapılan bir başka araştırma da aynı sonuçları gösteriyor. Buna göre iş yerinde öğrenecek şeyi kalmayan çalışanın memnuniyeti hızla düşmeye başlıyor.

Deloitte tarafından yapılan bir başka araştırma da şirketlerdeki pozisyon çeşitliliğinin, yeni pozisyonlar oluşturmanın önemini gösteriyor. Buna göre yeni pozisyonlar oluşturan, mevcut ve potansiyel çalışanlarının becerilerine uygun pozisyonları hayata geçiren işveren kısa vadede kazanıyor. Oxford Üniversitesi’nde yapılan bir doktora çalışmasının çıktıları da bu veriyi destekliyor. Buna göre kişiye özel, yeteneklerini gösteren bir unvan, çalışanın üzerinde diğer etkenlerden çok daha fazla olumlu etkiye sahip.

isvsissiz

Ankette çalışan-işsiz ayrımında ortaya çıkan veriler de son derece önemli. Buna göre çalışmayan kişiler anlaşma noktasında daha kötü olduklarını (%45), ofiste politik olamadıklarını (%34), daha fazla duygularıyla hareket ettiklerini ve sorumluluk almada iyi olmadıklarını (%18) belirtiyor.

mentor

Araştırmanın bir diğer verisi yine eğitim üzerine. Ankette yeni neslin önceki jenerasyona göre eğitime ve yönlendirilmeye çok daha fazla ihtiyaç duyduğu ortaya çıkıyor. Bunda eskiye nazaran daha karmaşık olan iş yapış biçimlerinin etkisi büyük.

gorusme

Yaştan bağımsız olarak ortaya çıkan bir diğer veri de iletişimle ilgili. Buna göre katılımcıların hemen hemen hepsi yüz yüze iletişimi mail ya da telefonla iletişime tercih ediyor. İletişimin bu halinin daha çözüm odaklı ve rahat olduğu düşünülüyor.

Kaynak: totaljobs