Y kuşağının iş hayatına katılmasından sonra ortaya çıkan “Tersine mentorluk” kavramı günümüzde dijital dönüşümün de etkisiyle daha da önem kazanmış durumda. Peki, tersine mentorluk nedir ve nasıl uygulanır?

Tersine mentorluk, bilinen bire bir mentorluk programlarının aksine nesiller arası etkileşimi arttırmayı hedefleyen bir gelişim programıdır. Bu program kapsamında daha tecrübeli ve yaşça büyük olan kişiler “menti”, genç çalışanlar da “yeni nesil mentor” olarak bir araya gelir.

Günümüzün bilinen gelişim araçlarını kullanmak yeni nesle çok hitap etmediği için birçok şirket, kişiye özel programlarla genç çalışanlarının gelişimine ve dolayısıyla şirketlerine katkıda bulunmaktadır.

Tersine mentorluk, kuşaklar arası yaş ve jenerasyon farkından doğan sıkıntıları gidermek için şirketlerin kültürel değişimlerinde kullanması gereken araçlardan biridir. Genellikle yönetim ekibinin menti koltuğuna oturduğu bu programda mentorlar, yeni neslin tercihlerini aracısız anlatarak mentilerinin, yani yönetim ekibinin gelişimlerine katkı sağlarlar. Böylece, yaratılan açık iletişim ve güven ortamında nesiller arası iletişim kopukluğunun giderilmesi sağlanmış olur.

Bu programla yalnızca bire bir görüşmeler değil aynı zamanda birden fazla mentorun grup olarak tek bir menti ile eşleştiği süreçler de yaratılabilir. Böylelikle hem daha fazla genç çalışanlara ulaşır hem de mentilere daha farklı perspektiflerden iş dünyasını görme fırsatı sağlanmış olur.

Konu içeriği genellikle yeni neslin hakim olduğu sosyal medya, iletişim yöntemleri, yazılım ve uygulamalar gibi başlıklar olmasına rağmen, çevik çalışma gibi yeni iş yapış şekillerinin tartışılması da mümkündür. Böylelikle sadece oturumları yapan tarafların değil aynı zamanda oturumdan çıkan fikirler sayesinde şirketin de bu programdan faydalanması sağlanmış olur.

Süreç, yalnızca üst yönetimin genç jenerasyona yakınlaşmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda yeni nesil mentorların da dinlendiği ve fikirlerinin aksiyona dönüştüğü ortamların yaratılmasına olanak tanır. Bu sayede genç çalışanlar, şirketlerinde kendilerini daha da güvende hissederler.

Özetle; tersine mentorluk sadece kişisel gelişim aracı değil aynı zamanda şirketin gelişim araçlarından biridir.

Konuk yazar: Gökçe Kural/Yetenek Yönetimi Uzmanı