Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresinin ve işten çıkarma yasağının uzatıldığını açıkladı.

Koronavirüs salgınının etkilerine karşı yürürlüğe alınan kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı. Yapılan son düzenlemeyle hak sahipleri ödenekten 2 ay daha yararlanabilecek. Ek olarak, iş kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemeler gereğince işten çıkarma yasağı da 2 ay uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği: Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde devreye alınan bir uygulama. Uygulama kapsamında sigortalılara, üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararıyla 6 aya kadar uzatılabilir) iş yerinde çalışamadıkları dönem için gelir desteği sunuluyor.

“Kısa çalışma ödeneği” özetle; olağanüstü dönemlerde iş yerlerinin kapanması halinde personel maaşlarının %60’ının devlet tarafından ödenmesi anlamına geliyor.