DİMES Yurt Dışı Pazarlama Müdürü Gülşah Sackmann oldu.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Gülşah Sackmann, çalışma hayatına 2012 yılında Hayat Kimya bünyesinde başladı. Yıldan yıla genişletilen görev ve sorumluluk alanları doğrultusunda, gerek yurt dışı pazarlarda gerek iç pazarda marka ve ürün stratejileri, kampanya yönetimi, yeni pazara giriş ve uluslararası pazarlama stratejileri ve iş geliştirme gibi alanlarda tecrübelerini derinleştirdi. Gülşah Sackmann, DİMES Yurt Dışı Pazarlama Müdürü olarak atandığı yeni görevinde; şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda potansiyel ülkelerin belirlenmesi, yurt dışı pazarlama stratejilerinin, hedef ve bütçelerinin oluşturulması, yurt dışı pazar ve tüketici araştırmaları sürecinin yürütülmesi, özel ürün fikirleri için pazar potansiyeli, maliyet ve fizibilite çalışmasının yapılması ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerinin performans takibi ve raporlanması alanlarında sorumluluk alacak.