isealimx150Şirketler mülakatlarda nelere dikkat ediyor, uzmanlar hangi konularda uyarıyor? Doğru mülakatın yeni yüzünü İnsan Kaynakları uzmanlarına sorduk…

Yetenekli, yenilikçi ve katma değer yaratabilen çalışanları doğru bir seçme ve yerleştirme uygulayarak şirkete kazandırmak günümüzün en büyük rekabet alanları arasında yer alıyor. İnsan kaynağının kazandığı önem günden güne artarken araştırmalar şirket başarısının çalışan başarısı ile doğrudan ilişki içinde olduğunu doğruluyor. Bu noktada mülakatların doğru uygulanması büyük önem kazanıyor, İK uzmanlarının yetkinlik ve başarıları şirketin gelecekteki başarısında bire bir etkili oluyor.

Yetkinlik bazlı değerlendirmenin yönetici alımında en önemli başarı kriteri olduğunu dile getiren Egon Zehnder İnternational Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, “CxO seviyesindeki işe alımlarda, fonksiyonel becerilerin geri planda kalıp, liderlik yetkinliklerinin ön plana çıkması ve ehil olmayan ellerde değerlendirmesi en zorlayıcı durumlar arasında. Diğer taraftan üst düzey yöneticilerde zaman zaman egonun yükselmesi, değerlendirmeyi yapan bireylerin doğru soruları ve özellikle de takip sorularını soramaması değerlendirmenin kalitesini düşürebilir. Başka bir deyişle yapılandırılmamış, yetkinlik bazlı olmayan mülakatlarda üst düzey yöneticiler kendi istedikleri mesajları vererek mülakattan ayrılabilirler. Özellikle yetkinlik bazlı mülakatların, yeterli zaman ayırılarak yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. İnsan Kaynakları birimlerinde üst düzey yönetici mülakatlarını yapacak bireylerin sadece teknisyen kişiler olması ve iyi mülakat yapması adaylar üzerinde yeterli kredibilitenin sağlanmasını zorlaştıracaktır. Bu sebeple üst düzey yönetici mülakatlarını yapacak İK profesyonellerinin kariyer zenginliği ve yöneticilik derinliği görüşmelerin daha eşit (peer-to-peer) gerçekleşmesini sağlayacaktır” diyor.

İşe alım uzmanlarının kendilerini birer yetenek işe alım uzmanı olarak konumlandırmaları gereken yeni mülakat gündeminde, mülakatlar kurumun marka elçisi olarak da adlandırılıyor ve teknolojinin gücünden yararlanılıyor.

Teknolojinin mülakatlarda önem kazanacağına işaret eden Yönetim Danışmanı Dr. Dinçer Atlı, işe alımın proaktif ve yaratıcı bir yapıya bürünmesi gerektiğini söylüyor. AstraZeneca Türkiye İK Direktörü Feyza Aysan, işe alımda stratejik bakış açısının önemine değiniyor.

Metro Cash & Carry Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Daver’e göre, mülakatın sadece kalıp sorularla uygulanmaması gerekiyor.

AvivaSA İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim ve Ücret Yönetimi Bölüm Yöneticisi Burak Yüzgül ve Satış İnsan Kaynakları Bölüm Yöneticisi Berna Belkıs mülakatlarda adil olmanın önemine dikkat çekiyor.

Mülakatın bir kilometre işi olduğuna değinen UK Eğitim ve Danışmanlık Genel Müdürü Umut Köksal, “Mülakat, İnsan Kaynakları kadar kurumsal imaj ve algının da önemli bir boyutu” diyor.