Bugüne dek işe alımlarda adayların özgeçmişine, yeteneklerine ve çoğunlukla teknik becerilerine bakılıyordu. Duygusal zeka çok da önemsenen bir özellik değildi. Peki, şimdiki durum nasıl? Duygusal zeka kariyer yolunda ne kadar etkili? IQ yeni EQ denebilir mi?

Duygusal zeka kişinin kendi duygularının yanı sıra başkalarının da duygularının farkında olması, empati kurması, ilişkilerini buna göre düzenlemesi, iş ve kişisel hayatında bu özelliğiyle insanlarla arasında bir ortaklık bulabilmesi olarak özetlenebilir. Bugüne dek iş dünyasında çok da fazla önemsenmeyen EQ artık IQ ile birlikte anılıyor, hatta çoğu zaman daha kritik bir özellik olarak dikkat çekiyor. Araştırmalar ve iş dünyasından örnekler gösteriyor ki kendisinin ve başkalarının duygularını iyi anlayan ve kontrol edebilen kişiler daha iyi bir lider oluyor.

Adaylar için duygusal zekanın tanımı ve iş yaşamındaki etkisine dair bir infografi hazırladık.

duygusal-zeka