ManpowerGroup 2019 birinci çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre Türkiye’de işverenlerin %12’si istihdam artışı beklerken %16’sı azalma öngörüyor ve %69’u değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. En güçlü işe alım planları Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde ve Üretim ve Madencilik sektörlerinde ifade ediliyor. Ancak üç bölgedeki ve yedi sektördeki işverenlerin birinci çeyreğe dair işe alım beklentileri önceki yıllara göre daha temkinli bir seyir izliyor.

ManpowerGroup 2019 yılı birinci çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türkiye’den işverenleri temsil eden 1.007 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya göre, Türk işverenlerin ocak-mart dönemine yönelik işe alım beklentilerinin yavaşladığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre işverenlerin %12’si 2019’un ilk üç ayında istihdam artışı beklerken %16’sı azalma öngörüyor ve %69’u da değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış istihdam görünümü ise +%4’ü gösteriyor. Bu dönemdeki veriler bir önceki çeyrekle ve geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sırasıyla %8 ve %10 puanlık bir düşüş olduğu gözleniyor.

İşverenler, önümüzdeki üç ayda 11 sektörün sekizinde ve beş bölgenin tamamında istihdam artışı bekliyor. Bir önceki çeyrekle kıyaslandığında, işe alım eğilimleri beş bölgenin tümünde ve 11 sektörün dokuzunda zayıflıyor. 2018’in birinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında, işe alım planları 11 sektörün dokuzunda ve beş bölgenin hepsinde düşüş gösteriyor.

ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2019 birinci çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “Bu araştırmanın yapıldığı dönemde, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar ve Türkiye ekonomisindeki belirsizliğin, işverenleri olumsuz etkilemiş olabileceğini düşünüyoruz. Ancak Türkiye ekonomisinin şu anki durumu, bu araştırmasının gerçekleştiği dönemden daha istikrarlı bir görünüm çizmektedir. Dolayısıyla, ikinci çeyrekte yapılacak MEOS araştırmasında, işverenlerin ekonomiye duydukları güven seviyesinde bir toparlanma görmemiz son derece olası. 2018 dördüncü çeyrek MEOS araştırmasındaki Üretim sanayi verilerini, bu rapordaki verilerle karşılaştırdığımızda, hâlihazırda +%12 seviyesinde hafif bir iyileşme görüyoruz. Ayrıca, tüm bölgelerdeki ve 11 sektörün sekizindeki işverenlerin, 2019 yılının ilk çeyreği için olumlu işe alım planları bildirmesi de pozitif bir veri olarak değerlendirilebilir.”

En yüksek istihdam artışı beklentisi Üretim ve Madencilik sektörlerinde

Gelecek çeyrekte 11 sektörün sekizinde işgücünün artacağı öngörülüyor. En güçlü işe alım planları Net İstihdam Görünümü +%12 seviyesinde olan Üretim ve Madencilik sektöründe ifade ediliyor. Görünümleri +%5 olan Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörü ile %6 puanlık görünüme sahip Kamusal ve Sosyal Hizmetler sektöründe ılımlı bir istihdam artışı bekleniyor. Fakat, istihdam seviyesinin üç sektörde de düşmesi bekleniyor. Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründeki işverenler -%9 görünümle düşüş sergilerken, İnşaat ve Ulaştırma, Depo ve İletişim sektörlerinin görünümü ise sırasıyla -%5 ve -%4 seviyesinde.

2018 yılının son çeyreğine kıyasla, işe alım planları 11 sektörün dokuzunda zayıflıyor. En kayda değer düşüş yüzde 24 puanla Tarım, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık sektöründe olurken, Toptan ve Perakende Ticaret sektörü işverenleri de yüzde 13 puanlık düşüş bildiriyor. Bunun dışında, İnşaat, Ulaştırma, Depo ve İletişim sektörlerinde yüzde 11’lik dikkate değer bir düşüş bildirilirken Elektrik, Gaz ve Su, Üretim ile Kamu ve Sosyal Hizmetler sektörlerindeki görünümler yüzde 9 daha zayıf gerçekleşiyor. Restoran ve Otelcilik sektörü işverenleri yüzde 4 puanlık bir iyileşme bildirirken Madencilik sektörünün görünümü nispeten dengesini koruyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla işe alım planları 11 sektörün dokuzunda zayıflama gösteriyor. İlaç ve Tarım, Avcılık, Hayvancılık ve Balıkçılık sektörlerindeki işverenler sırasıyla yüzde 27 ve 23 puanlık keskin bir düşüş bildirirken, Toptan ve Perakende Ticaret sektörünün görünümü yüzde 21 puanlık bir düşüş gösteriyor. İnşaat, Finans, Sigorta, Gayrimenkul ve Kurumsal Hizmetler sektörlerinde yüzde 14’lik bir düşüş bildirilirken Elektrik, Gaz ve Su ile Ulaştırma, Depo ve İletişim sektörlerindeki görünümler yüzde 13 puanlık bir düşüş gösteriyor. Bunun yanı sıra Restoran ve Otelcilik sektörü yüzde 5 puanlık bir iyileşme kaydediyor.

İstihdam seviyesinde artış bekleniyor

Önümüzdeki üç aylık dönemde, beş bölgenin tamamında istihdam seviyesinde artış olacağı öngörülüyor. En güçlü istihdam piyasası, Net İstihdam Görünümü +%5 seviyesinde olan Ege ve İç Anadolu bölgelerinde tahmin ediliyor. Bunun dışında, Marmara bölgesi için +%2 ve Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri için +%1’lik görünümler söz konusu.

Önceki çeyrekle kıyaslandığında, beş bölgede de işe alım beklentileri zayıflıyor. En belirgin düşüş yüzde 14 puanla Marmara’da görülüyor; Karadeniz bölgesinin görünümü ise yüzde 12 puan zayıflamış durumda. Hem Ege hem de Akdeniz bölgesinin görünümü yüzde 6 puan zayıflarken, İç Anadolu’nun görünümü ise yüzde 4 puan geriliyor.

2018’in ilk çeyreğiyle kıyaslandığında, beş bölgede işe alım beklentileri zayıflıyor. Marmara’da ve İç Anadolu’da sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 13 puanla ciddi düşüşler bildirilirken, Karadeniz bölgesinin görünümü yüzde 11 puan zayıflamış durumda. Akdeniz bölgesinde işverenler yüzde 5 puanlık bir gerileme öngörüyor. Ege bölgesindeki görünüm ise yüzde 4 puan zayıflamış durumda.