İstanbul’un Avrupa Yakası’nda milyonlarca aboneye hizmet veren BEDAŞ’ın, insan kaynakları politikalarından yeni mezun işe alım programlarına kadar daha birçok konudaki uygulamalarını BEDAŞ İnsan Kaynakları Direktörü Gaye Küçükkaya’dan dinledik. 

1- Yapılanmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şu anda bünyenizde kaç kişi çalışıyor?

İstanbul Avrupa Yakası’nda, yaklaşık 5,2 milyon aboneye, 27 milyar kWh elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Türkiye’nin en büyük dağıtım şirketi ve %13’lük pazar payıyla sektörün amiral gemisi konumunda bulunuyor. Toplamda 15 işletmesi ve yüklenicilerle birlikte 4500 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

2- Firmanızda İK departmanı hangi süreçleri yönetiyor?

İnsan kaynakları olarak çalışanların; yetenek yönetimi, yetenek kazanımı, işe alım, eğitim/gelişim, kariyer planlama, bordro ve özlük, iş sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemleri, idari işler gibi süreçlerini yönetiyoruz. Ayrıca işveren markası, üniversite iş birlikleri, organizasyonel gelişim ve dönüşüm projeleri gibi alanlardan da sorumluyuz. 2019 yılında ağırlıklı olarak potansiyel yeteneklerimizi belirlemek ve geliştirmek üzerine odaklandık. Bu bizim şu an da en önemli gündem konularımızdan biri.

3- Sektörünüze özel adayları seçerken hangi niteliklere önem veriyorsunuz?

BEDAŞ, kamu kurumundan özel sektöre geçişte değişimi başarılı şekilde yönettiği bir süreç geçirdi ve aynı zamanda farklı iş yapış şekillerini benimseyerek köklerinden yeniden doğdu. Bu nedenle hem değişim kültürünün hem de bu geçişin bir getirisi olarak x, y ve hatta artık z kuşağının bir arada çalıştığı esnek insan kaynağından kendine özgü bir kurum kültürü ortaya çıktı. BEDAŞ insan kaynakları departmanı olarak önceliğimiz bu kurum kültürüne uyum, yakaladığımız bu sinerjiye de katkı sağlayacak arkadaşların bünyemize katılması.

Seçme yerleştirme süreçlerimizde aradığımız kriterleri biraz açmak gerekirse şunları söyleyebilirim;

Sektörel olarak son tüketicinin yaşam gereksinimlerinden biri olarak elektriğin dağıtımında şirketimizin tüm fonksiyonları ciddi roller üstleniyor. Bu bilinçle, son tüketicimize kaliteli ve kesintisiz enerjiyi sunabilmek için hem sahada hem ofiste hızlı karar alabilen, stresi iyi yönetebilen, dinamik arkadaşlarla çalışmak önceliklerimizden biri.

Bunun yanı sıra BEDAŞ olarak teknoloji devrimi ile birlikte trendleri takip ederek, sektör öncüsü olmak için akıllı sayaçlardan arıza ve bakım yönetim sistemlerine, müşteri süreçleri ile ilgili sistemlerden coğrafi bilgi sistemlerine kadar çeşitli yatırımlar yapıyoruz. Bu konudaki başarımız tüm bu yeni teknolojilere ve değişen müşteri beklentilerine adapte olan insan kaynağımızdan geçiyor. Dolayısıyla gelişimin sürekli olduğu bir sektörde değişim kültürünü benimsemiş, çözüm odaklı, kendini sürekli geliştiren ve işinde lider olan arkadaşları bünyemize katmak için çalışmalar yürütüyoruz.

İnsan kaynakları departmanı olarak bizler, bireyin performansının ortak başarıdaki tartışmasız etkisinin bilinciyle, BEDAŞ kurum kültürüne uygun arkadaşları seçmek, çalışan bağlılığını istenen seviyeye taşımak ve bu dönüşümün sürekliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarımızın temelini oluşturacak “Yetkinlik modellememizi” hayata geçirdik. Yetkinlik modelimizde çalışma arkadaşlarımızdan beklentilerimiz, kariyer yollarındaki gelişim alanları, işe ve organizasyona uyum faktörleri gibi birçok tanımlamaya yer verdik.

4- Çalışanlarınıza yönelik motivasyon uygulamalarınızı anlatır mısınız? Çalışan bağlılığı için neler yapıyorsunuz?

Kurum kültürümüz doğrultusunda şeffaf, adaletli bir yapıda tüm çalışanlarımıza eşit bir mesafede değerlendirmeler yapmak, onlara eğitim ve gelişim fırsatları sunarak kariyer yolları açmak ve geri bildirimlerle tüm bu süreçleri destekleyerek çalışan yönetici iletişimini dinamik tutmak önceliğimiz.

Özellikle benimsediğimiz şeffaf ve adaletli yönetim anlayışı, çalışanın güvencesi rolünü taşıyor. BEDAŞ olarak son yıllarda güçlendirdiğimiz performans yönetimi sistemimiz, yönetici çalışan arasında mutabık kalınarak belirlenen KPI’lar, iş çıktıları, raporlar ve geri bildirim görüşmeleriyle desteklenerek sağlıklı bir sürece dönüştü. Böylece çalışanlarımızın ölçülebilir bir sistemle değerlendiriliyor ve belirlenen hedeflerde yüksek performansın net bir şekilde görülüyor olması, iş motivasyonlarına yansıyarak verimliliğin ve bağlılığın artmasını sağladı.

BEDAŞ’ta en önem verdiğimiz konulardan bir diğeri ise geri bildirim kültürü. Bu kültürün tüm şirket içi kademelere yaygınlaştırılması için başlattığımız takdir ve ödüllendirme projemizle hem ofis hem saha çalışanlarımızı farklı kategorilerde değerlendirerek ön plana çıkarıyor, diğer ekip arkadaşlarımızı da teşvik ederek başarıya motive ediyoruz. Bu proje anlık ödüllendirme sürecinden İSG kurallarına uyumluluğa, fark yaratan fikirlerden yenilikçi projelere kadar birden çok alanda yıl içinde çeşitli değerlendirmelerle çalışanlarımızı ödüllendiriyor ve onları önemsediğimizi hissettiriyoruz.

5- Gelecek dönemdeki projeleriniz arasında neler var?

Sektörümüzdeki en önemli konulardan biri uzman ve nitelikli iş gücünün yeterli olmayışı. Bu noktada eğitim sisteminin henüz beklenen seviyeye ulaşamaması ve enerji sektöründeki beklentilerle uyumlu olmaması piyasadaki yeteneği çekme ve elde tutabilme gibi konularda bizlere birtakım zorluklar yaşatıyor.

BEDAŞ olarak bu durumdan yola çıkarak sektörde çalışmak isteyen arkadaşlarımız için iki önemli program hayata geçirdik. Bu programlarımızdan ilki sektörün nitelikli ve eğitimli teknisyen ve tekniker ihtiyacına karşılık vermek, teoride kalan eğitim sürecini pratiğe dökmek amacıyla uygulamaya geçirdiğimiz “Enerjinin Yıldızları” projesi. MEB ile imzaladığımız protokol çerçevesinde seçilen pilot mesleki teknik lisede Yüksek Gerilim Bölümü açılmasına sponsor olduk ve laboratuvar kurduk. Bu programın tüm süreçlerini, müfredatına katkıda bulunarak burs ve staj imkanlarıyla takip ediyor ve programının gelişmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aynı zamanda mezun olan öğrencilerimize BEDAŞ bünyesinde iş imkanı sağlıyoruz. Sadece İstanbul’da değil, CK Enerji’nin diğer yatırım bölgelerinde de “Enerjinin Yıldızları” programını hızla hayata geçiriyoruz.

İkinci programımızda üniversiteden mezun olacak öğrenciler için Yarı Zamanlı Mühendislik Programı. Üniversite iş birlikleriyle yürüttüğümüz, B Takımı adını verdiğimiz programımızla BEDAŞ’ın çalışma prensibini benimseyecek, iş performansına katkıda bulunacak ve bunu sürdürülebilir kılacak son sınıf Elektrik ve Elektrik- Elektronik Mühendislerine kariyer fırsatı sunuyoruz. Öğrencileri, işi öğrenmeleri ve işe uyumluluk süreçlerini yerinde deneyimleyerek kariyer planlaması yapabilmeleri için geliştirdiğimiz yerinde öğrenme metotlarıyla 6 aylık bir programa dahil ediyoruz. Ardından programa katılan öğrencilerimizi mezuniyetleriyle beraber uygun olduğunu düşündüğümüz pozisyonlarda bünyemizde değerlendiriyoruz. Yeni mezun mühendis alımlarımızın neredeyse tamamını bu program çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz iki programımızla hem sektöre iş gücü yetiştiriyor hem de insan kaynakları alanında şirketimize yatırım yapıyoruz. Başarıya ulaşan bu iki programımızın sürdürebilirliği bizim için oldukça önemli ve öncelikli.

Bunun yanı sıra dağıtım sektöründe çalışmayı hedefleyen kız öğrencilerimiz için de “Geleceğin Parlayan Yıldızları” mentorluk programını 2019-2020 eğitim döneminde uygulamaya koyduk. Sponsoru olduğumuz lisenin Yüksek Gerilim Bölümü’nde okuyan kız öğrencilerimizle, şirketimizin yönetici kademesinde yer alan kadın çalışanlarımızı bir araya getiriyoruz. Özellikle yüksek gerilim gibi erkek egemen bir bölümde okuyan kız öğrencilerimize sektörde neler yapabilecekleri, hedeflerini nasıl şekillendirebilecekleri, kimleri rol model alabilecekleri gibi konularda titizlikle ve detaylıca hazırlanmış mentorluk programını başlattık. Bu programı, gelecek dönemde bünyemizde staj yapan tüm kız öğrencilerimize yayarak genişletmeyi planlıyoruz.

Tüm bunların yanı sıra son 2 aydır koronavirüs salgını nedeniyle değişen gündem, diğer tüm şirketlerde olduğu gibi BEDAŞ’ta da farklı uygulamaları, planları ve süreçleri devreye almamıza sebep oldu. İnsan kaynakları departmanı olarak bu sürecin bizlere en önemli katkısı, ihtiyaçların değiştiği bu dinamik ortamda, duruma uygun uygulamaları hayata geçirebilme konusunda çevikliğimizi test etmek oldu. Böyle bir dönemde şeffaf bir yönetim şekli benimseyerek, sağlığın öncelik olduğunu çalışanlarımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan elektrik dağıtımının sürekliliğini sağlayan ekiplerimizin ise iş devamlılığını sağlayabilmek için doğru bir planlama yapmaya çalışıyoruz. Umarız bu zorlu dönemi, hem ülke hem de sektör olarak minimum zararla atlatıp, sürecin bize kattığı tecrübelerle daha olgun, çevik ve verimli iş süreçleriyle yolumuza güçlenerek devam ederiz.