Birçok jenerasyonun bir arada çalıştığı iş dünyasında İK’cılara da birçok görev düşüyor. Başarılı bir İK profesyoneli olmak için hem iş sürecini iyi kontrol edebilmek hem de bu iş süreçlerini doğru yapabilmek için kritik bazı niteliklere sahip olmak gerekiyor.

hrruler8383

Ürün ve hizmetten çok insana yapılan yatırımın daha önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu durum ise İK’nın kritik konumunu ortaya çıkarıyor. İnsan Kaynakları profesyonellerinin işletmelerdeki gerekli insan kaynağını sağlaması, bu kaynağa gereken önemi vermesi ve kaynağın eksikliklerini gidermesi, personelin eğitimini, organizasyondaki yerini, görevlerini planlaması ve tüm bu süreçlerini yönetmesi gibi kritik görevleri bulunuyor. Bu görevleri başarıyla yürütebilmek ve işletmenin hedefine ulaşmasını sağlamak için İK profesyonellerinin birtakım özelliklere sahip olması gerekiyor.

İşte başarılı bir İK yönetimi için İK profesyonellerinde olması gereken özellikler:

Organizasyon becerisi yüksek

İnsan Kaynakları uzmanlarında olması gereken özelliklerinin başında organizasyon yeteneğinin güçlü olması gelir. Nitekim İK yönetimi düzenli bir yaklaşım gerektirir. Şirketin hedefleri doğrultusunda planlama ve organizasyon yapabilen, şirketin verimliliğini artırmak amacıyla analizler yapıp plan ve programı organize eden uzmanların hem kendileri hem de çalıştıkları kurumlar başarıya ulaşır.

Stratejik bakış açısına sahip

Bir İK profesyonelini başarıya ulaştıran özelliklerin başında stratejik bakış açısına sahip olması gelir. Stratejik bakış açısına sahip olan bir İnsan Kaynakları profesyoneli, çalıştığı şirketi, yapılan işi, pazardaki zorlukları daha iyi anlayıp, buna uygun bir yol haritası çizer ve çalıştığı kurumun hem o günkü hem de gelecekteki hedeflerine uygun olarak İK planlarını düzenler.

Sağduyulu

İK profesyonelinde olmazsa olmaz bir diğer özellik, sağduyulu olması. Bir durumun etkilerini geniş eksende görebilen, durumu ve koşullarla ilgili doğru tespitlerde bulunup en uygun değerlendirmeleri yapabilen, hem tüm iş süreçlerine hem de tüm iletişimlerinde sağduyuyu elinden bırakmayan İK profesyonellerinin başarıya ulaşması mümkündür.

Birden çok işi yürütebilen

Aynı anda birden çok işi yürütmek de İK uzmanlarında aranılan en kritik özellikler arasında yer alır. Birden fazla iş sürecini aynı anda yönetebilmek, bir işi yaparken bir diğerine geçiş yapabilmek, hızlı düşünebilmek ve çevik olmak bu işin olmazsa olmazıdır.

Uzlaşmacı

Hemen hemen tüm işlerde koşulların ve durumların çok net olmadığı zamanlar olur. Ancak bu tür zamanlarda alınacak tavır, İK profesyonelleri için çok daha önem taşır. İK uzmanlarının yaptıkları işin şartları gereği uzlaşmacı bir tavra sahip olması, yapıcı olması ve üst yönetimle çalışan arasında köprü kurabilecek yeteneğe sahip olması gerekir.

İletişim yeteneği güçlü

İK çalışanları yöneticilerle, diğer departmanlarla, mevcut çalışanlarla ve potansiyel çalışanlara yaptığı iş gereği sürekli iletişim kurmak zorunda. Haliyle iletişime açık olmayan bir İK’cı düşünülemez. Bu nedenle İK uzmanlarının iletişime açık, güler yüzlü, samimi ve pozitif olması beklenir.

Denge kurabilen

İnsan Kaynakları profesyonellerinin çalıştığı şirket ve şirketteki çalışanlar olmak üzere iki odak noktası bulunur.  Bu durum ise İK profesyonellerine, hem çalışanların ihtiyaçlarını, endişelerini, beklentilerini ve memnuniyetleri gözetme hem de üst yönetimin aldığı politikaları uygulama sorumluluğunu verir. Bu nedenle İK uzmanının her iki tarafı da gözetmesi ve dengeyi koruyabilmesi gerekir.

Problem çözme yeteneği olan

İK profesyonelinin tüm çalışanlara karşı objektif ve adil olduğu kadar problem çözme yeteneğinin de güçlü olması gerekir. Yaşanabilecek sıkıntılar ve zorluklar nedeniyle İK profesyonelinin kararlı, kolay pes etmeyen, ikna becerisi yüksek ve yaratıcı çözümler geliştirebilecek beceriye sahip olması beklenir.