Dünyagöz Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörü Hakan Orbeyi

Dünyagöz Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörü Hakan Orbeyi, insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olduğunu belirtiyor. Orbeyi, “Kendisine değer verildiğini hisseden çalışan, kendi konumuyla ilgili risklere rağmen pozisyonunun getirdiği sorumlulukları aşmaya ve kurumun vizyonuna katkıda bulunmaya çalışır” diyor.

İçinde ”İnsan” kelimesi geçen tek departmanda çalışmanın verdiği hazzı yaşamanın çok değerli bir deneyim olduğunu ifade eden Dünyagöz Hastanesi İnsan Kaynakları Direktörü Hakan Orbeyi, “İşimizin insana yatırım olması, oryantasyon planından performans yönetimine, işe alım süreçlerinden iş hukukuna kadar bir ağacın çeşitli dallarına ulaşma şansı olması nedeniyle İK alanında olmayı seçtiğimi söyleyebilirim” diyor. Orbeyi İK projelerinden ve politikalarından söz ediyor.

Eğitim geçmişiniz ve İK alanını seçmeye karar verme nedenlerinizden başlayabiliriz… Sizce İK departmanları kurumlar için ne anlam ifade ediyor?

2002 yılında Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde lisans eğitiminin ardından, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. İçinde ”İnsan” kelimesi geçen tek departmanda çalışmanın verdiği hazzı yaşamanın çok değerli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. İşimizin “insan olması”, insana yatırım olması, oryantasyon planından performans yönetimine, işe alım süreçlerinden iş hukukuna kadar bir ağacın çeşitli dallarına ulaşma şansı olması nedeniyle İK alanında olmayı seçtiğimi söyleyebilirim. Hem çalışan hem de işveren arasında köprü konumunda olan İnsan Kaynakları departmanı, fonksiyonel olarak çok kritik bir departman.

Geleceğin İK yaklaşımında nelerin belirleyici olacağını düşünüyorsunuz?

Geleceğin İK yaklaşımını oluşturan en ideal organizasyon şemasının başında güvenin geleceğini, güven kelimesinin karakter ve yetkinlik olarak ikiye ayrılacağını, karakterin altında niyet ve doğruluk, yetkinliğin altında kapasite ve sonuçların yer aldığını düşünüyorum. Bu kelimelerin açılımları ise; Niyet: Önemseme, Şeffaflık: Açıklık, Doğruluk: Dürüstlük Adil olma: Samimiyet, Kapasite: Beceriler, Bilgi Birikimi: Tecrübe, Sonuçlar ise itibar, güvenirlik ve performans olarak ortaya çıkıyor. Tüm bu kelimeler ideal İK yaklaşımının temelini içeriyor. Bu temel değerler belirlendikten sonra ise geleceğin İK yaklaşımı için, değerlerin işe alım süreçlerinde gözlemlenmesi gerekiyor.

 • Burada göze çarpan en önemli faktör yetkinlik bazlı mülakatların yapılması ve doğru işe doğru personelin alınması
 • Kurum içi ve kurum dışı iletişimde sık sık gündeme getirilmesi (Burada da koçluk ve mentorlük ortaya çıkıyor)
 • Bu değerlerle uyumlu davranış normlarının geliştirilmesi ve bunun çalışanların ruhlarına işlemesi
 • Değerlerin eğitimlerde gündeme getirilmesi
 • Temel değerlerin performans değerlendirme sistemine entegrasyonun sağlanması gerekiyor.

Çalışan bağlılığı ve verimi artırmak için kurumunuzda hangi İK süreçlerine önem veriyorsunuz?  

Öneri değerlendirme ve ödüllendirme sistemi, yetenek yönetimi, performans yönetimi, değerlilik ve güven duygusu geliştirme, kariyer ve kişisel gelişim, işveren markası gibi süreçler bizim için bu anlamda çok önemli. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırım. Çünkü kendisine değer verildiğini hisseden çalışan, kendi konumuyla ilgili risklere rağmen pozisyonunun getirdiği sorumlulukları aşmaya ve kurumun vizyonuna katkıda bulunmaya çalışacaktır.

Bu yıl İK hedeflerinizin arasında en önemli başlıklar neler?

Bu yılki hedeflerimiz arasında önceliğimiz çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmak. Çünkü bütün diğer İK süreçleri buna bağlı. Çalışan bağlılığı memnuniyeti azalırsa, doğru orantılı olarak tüm İK süreçleri de olumsuz yönde etkilenir. Bunun dışında yetenek yönetimi, personel devir hızının (turn-over) düşüklüğü, performans yönetimi ve işveren markası çok önemli. İnsan Kaynakları hedeflerimiz:

 • İşletmenin yapmış olduğu planlar ve insan kaynağı politikalarını birleştirerek bütünlük sağlamak, işletme kültürünün uygun olup olmadığını belirleyerek uygunluğu doğrultusunda onu güçlendirmek, uygun olmadığı takdirde değiştirmek
 • İşletme toplam kalitesini, inovasyonu ve ekip çalışmasını özendirmeye yönelik uygun ortam ve koşulları sağlamak
 • Personelin belirlenen hedefler doğrultusunda işletme açısından önemini vurgulayarak yönetimi bilinçlendirmek
 • Personelin işletme yararına olabilecek şekilde mevcut enerjilerini artırmak, yaratıcı kişiliklerini çıkarabilecekleri uygun koşullarda bir ortam hazırlamak
 • Personel ve istihdam politikaları gerçekleştirerek kaynakları işletmenin ihtiyaçlarına yönelik uygun biçimde kullanmak, performansı iyileştirmek için personel ve istihdam politikalarını güçlendirmek
 • Personelin işletme başarısına katkıda bulunmasını ve daima etkin olmasını sağlamak
 • Personel değerlendirmelerinde objektif olmak ve personel kapasitesini doğru kullanmak

Hem genel olarak işe alımlarda hem de kendi ekibinizi oluştururken adayda ilk dikkatinizi çeken vasıflar ve özellikler nelerdir?

Genel olarak mülakatlarda yetkinlik bazlı mülakat türünü kullanıyoruz. Bu tür mülakatlarda kullanılan STAR tekniği ile adayların State (Durum), Task (Görev), Action (Davranış), Result (Sonuç) özellikleri ölçülür ve iş analiz sorularının yanı sıra etik değerleri de sorgulanır. Bunların yanı sıra güler yüz, kılık-kıyafet, zaman yönetimi, istekli ve umutlu görünmek, beden dili, beklentileri-hedefleri-düşüncelerini net bir şekilde ifade etmeleri de önemlidir. Kendini her zaman doğru ifade eden kişilerin kazandığını düşünüyorum.

Sizce bir İK’cının en önemli başarı anahtarı nedir? 

Şirket çalışan bağlılığını ve memnuniyetini yüksek tutmak en önemli başarı anahtarıdır. Açık pozisyonları en kısa sürede kapamak, kişisel gelişime katkı sağlamak, turn-over oranını azaltmak, kariyer gelişimi ve performans yönetimi İK süreçleri arasında öne çıkan maddeler arasında yer alıyor.