Görünüşe göre duygusal zeka şart. Ünlü Danışmanlık şirketi PageGroup yöneticilerine sordu: Duygusal zeka liderliği nasıl etkiliyor? İyi bir lider yüksek duygusal zekaya sahip olmak zorunda mı? Bu durum çalışanlara nasıl yansıyor? Duygusal zekanın iş ortamına ve yöneticiye nasıl katkıları var?

Duyguları anlama ve yönetme kapasitesi olan duygusal zeka, araştırmacılar kadar artık İnsan Kaynakları yöneticilerinin de öncelikli gündeminde yerini aldı. PageGroup yöneticilerine göre, artık iş yerinde ya da özel hayatta duygusal zekanın kişiliğe faydaları reddedilemez bir gerçek. Empati kurmak ve duygusal zekayı iş yerinde kucaklayabilmek ise çalışanlar arasında işbirliği ve mutlu çalışma ortamını tetikliyor.

Duygusal zeka kişiyi hangi açılardan geliştiriyor?

Dünyaca ünlü davranış bilimcisi Daniel Goleman, “Beyin, tekrarlanan deneyime göre kendini şekillendirir. Tekrarlanan deneyimlerin çocuklara sistematik bir şekilde öğretilmesiyle anti-sosyal davranışlarda azalma, sosyal davranışta ve akademik başarıda artış gözlemlendi” diyor. 

Çalışanların zihinsel sağlığı artık İK’nın gündeminde

İnsan duygularını tam olarak anlama ve mücadele yetersizliği iş yeri dahil olmak üzere tüm yaşam alanlarını etkiliyor. İş yerinde çalışanların zihinsel sağlığı giderek çalışan hizmet paketlerinin içinde yer almaya başladı. İnsan Kaynakları ekiplerine psikologların dahil edildiği şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ekibe psikologların katılımıyla iş gücünü mümkün olduğunca anlamanın ve faydalı eğitimler vermenin, çalışan-işveren ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin yolu açılıyor. 

Duygusal zeka nasıl geliştirilebilir?

PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü Lucyna Bolin, kişinin kendisini değerlendirmesinin ve öz değerlendirmeye açık olmasının önem taşıdığını belirtiyor. Bolin, “Beş temel bileşende nerede olduğunuzu kendinize sorun. Başkalarından geri bildirim isteyin, düşüncelerinizi daha açık yansıtın ve kendinize karşı daha dürüst olun. Hepimiz duygusal olarak zekiyiz, ancak duygularımızı ve kendimizi ölçüp değerlendirmek için daha fazla zaman ayırmamız gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi uygulama önemlidir, ancak küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Yetkinlikleriniz üzerinde çalışarak gelişmelerini ve iyileşmelerini sağlayabilirsiniz” şeklinde açıklama yapıyor.

Kadınlar daha empatik

Etkili bir yönetici olmak için kendinizi geliştirmeniz şart ve o zaman ancak gerçekten iyi bir lider olabilirsiniz diyen Bolin, “En başarılı şirketlerin liderlerinin hepsinde duygusal zekanın tüm önemli bileşenlerinin üst düzeyde seyrettiği açık bir gerçek. Bunların bir dizi yetenek olduğunu unutmamak önemli. Genellikle kadınlar ortalamada daha yüksek duygusal empatiye sahip olma eğiliminde ve insanlarla gruplar arasındaki ilişkileri başarıyla yönetiyor” şeklinde açıklama yapıyor.

Duygusal zeka iş yerinde nasıl fark yaratıyor?

Her gün duygularımızla kararlar alıyoruz. Bazen duygularımıza veya içgüdülerimize dayalı seçimler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu duyguların kaynağını kavradığımızda, birbirimizle çalışırken daha uyumlu hale geliyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, duygusal etkileşimlerin karmaşıklığında ifade tarzının önemini artıran duygusal zeka, takımlar çapraz kültürel ve küresel olduğunda, her zamankinden çok daha önemli hale geliyor. Çünkü iş yerindeki duygusal zeka, baskı altındaki iyi ilişkileri anlamak, ifade etmek, yönetmek ve sorunları çözmek için ortaya çıkıyor. Olayların çözümüne yardımcı oluyor.

Yönetmek, ille de başkanlık etmek değil

Liderlikte önde gelen araştırmacılardan Gary Yukl, “Kendini tanımak, kendi ihtiyaçlarını ve belli olaylar meydana gelmesi durumunda muhtemel reaksiyonları anlamayı ve alternatif çözümlerin değerlendirilmesini kolaylaştırır” diyor.

Bolin, “Kendi farkındalığınızı geliştirerek, diğerlerini daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Yönetmek, ille de başkanlık etmek değildir. Yönetici pozisyonuna terfi eden kişinin önce kendine liderlik edip farkındalık yaratması gerekir. Yönetim; işi yönlendirmek, kendinizi yönetmek ve başkalarına yön vermekten oluşur. Bunların içinde en önemlisi kendinizi yönlendirmektir” diyor.

PageGroup uzmanlarına göre duygusal zekanın kişilikte etkili olması için işe kişinin kendisinden başlaması gerekiyor. Duygusal düzeyde nasıl çalıştıklarını anlamadan, başkalarının refahını, gelişimini ve benlik hissini artıramaz veya geliştiremezsiniz. Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik duygusal zeka seviyesi ve bunu daha etkili bir iş yeri ortamı geliştirmeye yönelik kullanabilme yeteneğidir.