Şirket içi hareketlilik ya da şirket içi kariyer yönetimi olarak tanımlanabilen “Internal mobility” uzun zamandır şirketlerin gündeminde yer alıyor. Hem uluslararası hem de ulusal pek çok şirket hem çalışanların verimliliğini ve motivasyonunu artırmak hem de yeni yetenekleri keşfetmek için şirket içi kariyer yönetimini uygulanıyor.

sirketicihareketlilik8383

Çalışanların kurum içinde yatay ya da dikey olarak hareket etmesine olanak sağlayan “Internal mobility”, yani şirket içi kariyer yönetimi, bugün pek çok şirketin en önemli İK politikalarından biri. Çalışan motivasyonuna ve performansına olumlu yönde etki eden bu uygulama, şirketlere de hem verimli çalışma hem de yeni yeteneklerin keşfi ve kariyer planlama açısından katkı sağlıyor. Uygulama kapsamında şirket içerisindeki terfi ve yeni iş olanakları önce içeride duyuruluyor. Çalışanların şirket içinde farklı departmanlarda ve farklı ülkelerde çalışabilmesine olanak sağlayan bu yöntem, mevcut çalışanların yetenek yönetimi ve terfi konularında desteklenmesini sağlıyor.

Uygulama nasıl işliyor?

Internal mobility’de şirket içinde oluşan yeni iş fırsatları öncelikle çalışanlara duyuruluyor. Yeni iş pozisyonuna adaylık için öncelik, şirketin mevcut çalışanlarına veriliyor.  Bugün birçok şirket çalışanlarının kariyer planını internal mobility ile yaparken, uygulama sadece şirket içi departmanlar arasında sınırlı tutulmayıp şirket içi uluslararası değişim programlarını da kapsayabiliyor. Çalışanlar belirli bir süre kapsamında şirketin yurt dışında bulunan farklı bir biriminde görev alıp yeni deneyimler kazanabiliyor.

Çalışanlara ne katıyor?

Internal mobility uygulaması genellikle bir yıldan uzun süre aynı pozisyonda çalışan ve performansı yüksek olan çalışanların farklı pozisyonlarda değerlendirilmesi suretiyle yapılıyor. Şirket içerisinde kariyer yönetimi çalışanların motivasyonlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Çalışanların deneyimli oldukları alanların dışında da kendilerini geliştirebilmelerine ve farklı yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Uygulama ayrıca çalışanların hangi alanlarda daha istekli ve yetenekli olduklarını anlamalarına yardımcı oluyor.

Şirketler ne kazanıyor?

Internal mobility’nin en önemli hedefleri arasında örgütün etkinliğini artırmak, çalışanların verimliliğini maksimize etmek ve yeteneklerini geliştirmek, organizasyonel değişikliklerle motivasyonu artırmak ve rekabetçi ruhu geliştirmek yer alıyor. Bunların yanı sıra çalışanların hem terfiler hem de farklı alanlarda tecrübe edinmeleri yoluyla kuruma olan aidiyet duygusu artıyor. Internal mobility’nin bir diğer katkısı ise maliyeti azaltması. Terfilerde kurumda yetişmiş, yetenekli personele öncelik verilmesi sebebiyle personel bulma ve eğitme maliyetleri azalıyor.