Çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, her kuruluşun performansı için çok önemli. Her şirketin amacı pazar payını artırmaktır. İşletmeler rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını geliştirir. Bir şirketin insan kaynağına verdiği değer, aynı zamanda şirketin piyasadaki yerini yansıtır. Bu nedenle eğitim büyük bir sorumluluktur ve bunu başarabilmek için motive ve yetenekli bireylere ihtiyaç vardır. Eğitimin verimliliği hedeflere ne kadar yaklaşıldığı ile doğru orantılıdır.

egitim

Eğitim, neresinden bakarsanız bakın zor ve incelikli bir iştir ve ister bağımsız bir eğitmen veya bir şirket bünyesinde çalışıyor olun, eğitimin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için eğitmenlerin ve eğitim yöneticilerinin birçok özelliğe sahip olması beklenir.

Başarılı bir eğitim yöneticisi, teknik yönüyle bilginin çalışanlara efektif şekilde ulaşmasını sağlarken, stratejik yönüyle de öğrenilenlerin yüksek performans ve motivasyonla hayata geçirilmesi için ilham verir.

Peki, teknolojinin gelişimiyle artan dijital öğrenme modellerinin oldukça yaygın olduğu çağımızda “eğitim profesyonellerinin” sahip olması gereken kişisel özellikler nasıl olmalıdır?

Liderlik

“Düzenli geribildirim, değerlendirmeler ve ekip oluşturma egzersizleri, hiçbir öğrenim boşluğu olmadığından emin olmak ve eğitici-öğrenen ilişkilerini güçlendirmek için gereklidir.”

Usta işi bir çalışan takip yazılımı kullanıyor olabilirsiniz. Yine de iyi bir yönetici, kullanılan yazılımı çalışanların üstün yönlerini ortaya çıkarabilme yeteneğiyle birleştirmelidir.

Bir işin bireysel olarak iyi düzeyde yapılması, kişinin bir üst pozisyonda da başarılı olacağını garanti etmez. Zira bireysel düzeyde başarı, bir ekibe liderlik etmekten farklıdır. İyi yöneticiler çalışanların performansını izler, onlarla doğrudan iletişim kurar ve örneklerle liderlik eder.

Düzenli geribildirim, değerlendirmeler ve ekip oluşturma egzersizleri, hiçbir öğrenim boşluğu olmadığından emin olmak ve eğitici-öğrenen ilişkilerini güçlendirmek için gereklidir.

İletişim

“Eğitim uzmanı, öğrenenlerin endişelerini ve önerilerini dikkate almalı, bunları iş kültürüne göre uyarlayarak uygulanmasını sağlamalıdır.”

Eğitim profesyonelinin bir diğer yeteneği de ilişki içinde olduğu birimlerle iletişim becerisidir. İyi bir eğitim profesyoneli kritik noktaları, katılımcıların rol ve sorumluluklarına göre aktarır. Mesajın ekiple paylaşılması ilk adımdır. Beklentileri ve ekip hedeflerini aktarmak da gereklidir. Verilen eğitimin görevleriyle nasıl ilişkili olduğunu, kişisel ve ekip olarak başarılarına nasıl bir katkı sağlayacağını vurgulamalıdır.

Ancak dikkat edilmesi gereken nokta iletişimin çok yönlü olmasıdır. Eğitim uzmanı, öğrenenlerin endişelerini ve önerilerini dikkate almalı, bunları iş etiğine göre uyarlayarak uygulanmasını sağlamalıdır. Geliştirilmesi gereken noktaları bulmak için bireysel geribildirim seansları düzenlemek, neler olup bittiğini ve nelerin henüz tam olarak anlaşılmadığını görmek için yararlıdır.

İlişki geliştirme

“Eğitimciler geleceğin liderlerine ilham verebilir, herkesle iletişime açık kalarak yenilik ve fikirlerin çoğalmasına katkı sağlayabilir.”

Her şirketin kurum kültürü farklıdır. Çalışanlar bu kurum kültürü doğrultusunda işlerine odaklanır. Eğitimciler geleceğin liderlerine ilham verebilir, herkesle iletişime açık kalarak yenilik ve fikirlerin çoğalmasına katkı sağlayabilir. Eğitim profesyonelinden beklenen açık iletişim ve güven ortamının tesis edilmesidir.

Güven veren, yön belirleyen, sorumluluk ve hesap verme kriterleri olan eğitim yöneticileri, eğitim ve gelişim faaliyetlerinden elde edilen verimin maksimize olmasını sağlarlar.

Kişisel gelişim ve uyum yeteneği

“Yöneticinin uyum yeteneği, şirket içi ve rekabetteki sorunları çözmek için takımın yaratıcı dinamiklerini ortaya çıkartmaktır.”

İyi yöneticiler büyüme ve gelişme fırsatlarını bilir ve rekabetin nereye doğru ilerlediğinin farkındadırlar. Yöneticinin uyum yeteneği, şirket içi ve rekabetteki sorunları çözmek için takımın yaratıcı dinamiklerini ortaya çıkartmaktır.

Etkili bir yönetici sürekli yeni yaklaşımlar arayışı içindedir. Bu, yöneticiye ekibe liderlik etme becerisi kazandırırken, bireyleri de kendilerini geliştirmek için teşvik eder. Öğrenmeye açık bir yönetici, sürekli yeniliğin ve gelişmenin sigortasıdır.

Kutlu Yıldızhan - Kişisel Gelişim Eğitmeni & İnsan Kaynakları Danışmanı
Kutlu Yıldızhan – Kişisel Gelişim Eğitmeni & İnsan Kaynakları Danışmanı