workingwomanPenn State Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, kadınların evdeki stres düzeyleri iş başındakinden daha yüksek çıktı.

Stres seviyelerini belirlemek için araştırmacılar, çalışma günleri ve hafta sonları boyunca, 122 kişinin kortizol düzeylerini ölçtü. Ortalama olarak, katılımcıların tükürüklerindeki stres hormonu seviyeleri iş günü sırasında evdekinden daha yüksek çıktı. Bu sonuç katılımcıların cinsiyet ve sosyoekonomik düzeyleri ne olursa olsun tutarlı oldu. Stres düzeyinde fizyolojik artışa rağmen, erkekler evde iş yerinden daha mutlu hissettiğini bildirdi.

Kadınlar ise iş yerinde erkeklerden daha mutlu ve evde daha stresli hissettiklerini dile getirdi. Çocukları olmayan kadınların da evde ofisten daha fazla stres yaşadığı bulundu. Dahası çocukları olmayan kadınlar için stres düzeylerindeki fark, annelerden daha büyük oldu. Araştırmalar çocuklar ile evde olmanın getirdiği stresin, keyif arttırıcı faydalarla hafifletilebilir olduğunu gösterdi.