İşveren markanızı güçlendirecek en önemli unsurlardan biri de çalışanlarınızla olan iç iletişiminizi iyileştirmek… Peki, daha iyi bir iç iletişim kurmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Uzmanından öneriler bu yazımızda… 

İç iletişim ve çalışan davranışlarını dürtme

Sürekli yenilenen dünyada, tüm kurumlar değişimle yüzleşerek küçük veya büyük birtakım örgütsel değişiklik yapmak durumunda kalıyor. Değişiklikleri hayata geçirmek ve çalışanların sürece katılımını sağlamak ise hiç kolay değil. Uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey tarafından yürütülen bir çalışma, değişim programlarının %70’inin; büyük ölçüde çalışanların değişime karşı direnç, yönetim desteğinin eksikliği ve iletişim ile ilgili problemler nedeniyle hedeflerine ulaşamadığını ortaya koyuyor. Değişime direnç göstermek oldukça normal bir davranış; çünkü insan doğası gereği belirsizlik karşısında zorlanır. Belirsizliği ortadan kaldırmanın ve değişimi kolaylaştırmanın yolu ise iletişimden geçer.

İç iletişim çalışmaları kurumların en önemli çalışma alanlarından biridir. Kurum içindeki her türlü iletişim sürecinin gerçekleşmesine destek verdiği gibi aynı zamanda, kurumun ihtiyaç duyduğu örgütsel değişikliklerin hayata geçirilmesinde de kilit rol oynar.

Geleneksel iletişim yöntemlerinin sınırları var

İstenilen değişimin getirdiği görevin zorluğu veya ilgisizlik, geleneksel ikna edici iletişim yöntemlerini etkisiz hale getirebiliyor. Değişime karşı olan bu direnci en aza indirmek ve çalışanların yeni yönetim önerilerine uymalarını sağlamak için kurumların inovatif yöntemlerle iletişim kurması hayati önem taşıyor. Son yıllarda insan kaynakları ve iletişim çalışmalarında kullanılan “Dürtme” (nudge) bu alanda yeni ve bir o kadar da farklı bir yöntem olarak öne çıkıyor.

Bir teknik olarak baktığımızda “Dürtme”, insanlara istenilen davranışları yaptırmaya yönelik planlanan etkili küçük yardımlardır. Herhangi bir zorlama, yaptırım, finansal teşvik veya talimat verme ihtiyacı duymadan, herhangi bir seçeneği yasaklamadan, insanları teşvik eden bir yöntemdir. Bir dürtme, bilinçli olarak alınan kararlardan ziyade otomatik karar almaya dayanır. Amaç, seçimlerin yapıldığı ortamları tasarlayarak belirli davranışların hayata geçmesini sağlamaktır. Bu şekilde, süreç ve ortam tasarlanması ise “Seçim Mimarisi” olarak adlandırılmaktadır. Seçim mimarları, kullanıcıların dikkatini belirli bir yöne odaklarlar.

Başarının anahtarı içgüdülerimizle uyumlu basit müdahalelerde saklı

İnsan davranışlarıyla uyumlu dürtme teknikleri çok etkili sonuçlar getiriyor. Çalışanlar, karmaşık bir dünyada almak zorunda oldukları kararlar hakkında her zaman detaylı düşünmeye vakit ayıramayacak kadar meşguller. İç iletişim çalışmalarında, seçim mimarları, çalışanların genellikle farkında bile olmadan karar verdikleri ortamı organize etme sorumluluğuna sahipler.

İş hayatında pek çok zorluk söz konusu; çalışan memnuniyeti, daha düşük maliyetlerle etkili bir şekilde çalışmak, güvenlik, işleri yapmak için daha akılcı yollar bulmak, müşteri hizmetlerini iyileştirmek veya önemli değişim dönemleri gibi. Davranış değişikliği sağlamak bilgilendirmekten daha çok, temel insani içgüdülerimize uyumlu olan basit müdahalelerle ilgilidir. İnsan zihni genellikle önemli başarılara giden yolları, pahalı, zaman alıcı çabalarla ilişkilendirme eğilimindedir, ancak çok basit dürtmeler ile çok ciddi sonuçlar almak da mümkün.

Konuk Yazar: Mine Turalı / Y. Mimar – Danışman – Eğitmen