Dünyadaki hızlı değişimlerle birlikte, iş gücü de baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bugünün iş yeri kesinlikle birkaç yıl önceki iş yeri değil ve en belirgin şekilde değişen alanlardan biri de çalışan bağlılığı. Daha bağlı çalışanlar için uygulamanız gereken 4 trendi açıkladık.

Teknolojide, demografide ve sosyal normlarda/yaşam tarzlarında yaşanan hızlı değişimlerle birlikte, iş gücü de değişiyor. Bir organizasyonun başarısı, en iyi yetenekleri elde tutma ve organizasyon genelinde yüksek düzeyde çalışan bağlılığını sürdürme yeteneğiyle önemli oranda ilişkili. Bu noktada liderlere önerilerimiz var. İşte, daha bağlı çalışanlar için uygulamanız gereken trendler!

1 – Manevi faydalar ve avantajlar giderek daha önemli hale geldi

Bugünün çalışanları sadece bir iş değil, iyi bir deneyim de arıyorlar. Bu nedenle geleneksel ücret paketleri eskisi kadar etkili değil. Esnek çalışma seçenekleri, iş/özel hayat dengesini koruyucu politikalar ve benzeri faaliyetler çalışanların günlük deneyimini geliştiren daha motive edici uygulamalar. Örneğin; esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma o kadar yaygın hale geldi ki birçok çalışan genel yaşam tarzının bu yönde değişmesine sıcak bakıyor.

2 – Çevik çalışma ortamları giderek daha popüler oluyor

Çalışan bağlılığı sadece sunulan avantajlarla ilgili değildir. Aynı zamanda işin yapılma şeklini temelden geliştiren politikalar ve süreçler de daha bağlı çalışanlara sahip olmak için önemlidir. Teknolojik değişimin hızlı temposu ve karmaşık projelerin artan yaygınlığıyla birçok kuruluş daha çevik çalışma ortamlarına, metodolojilerine ve uygulamalarına doğru ilerliyor. İş birliğini teşvik etmek için yeniden tasarlanan çalışma alanları dahil olmak üzere çevik bir çalışma biçimine geçiyor, ayakta toplantılar gerçekleştiriyor ve diğer çevik uygulamaları benimsediğini açıklıyor.

3 – Çalışanlar bir fark yaratmak istiyor ve daha fazla kurumsal sosyal sorumluluk bekliyor

Çalışanlar giderek daha büyük bir amaç duygusuna bağlı olduklarını hissetmek istiyorlar. Çalışmalarının, dünyayı temelde daha iyi bir yer haline getirdiğini düşünmek istiyor ve buna fırsat yaratan şirketlere yöneliyor. Bu görüşler de maddiyattan daha farklı şeylerin önemsendiği fikrini destekliyor.

4 – Şirket kültürünün önemi artıyor

Şirket kültürünün şüphesiz ki çalışan bağlılığı seviyesinde muazzam bir etkisi var. Özellikle genç çalışanlar, bu konuda daha yüksek beklentiler taşıyor. Çalışanlar işverenlerinden daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik istiyor. İyi bir çalışan deneyimi yaratıldığında, bu birçok açıdan şirkete artı değer katıyor. Çalışanlar, kurum kültürünün bir parçası olduğunu hissettiğinde kişisel başarıyla beraber kurumsal başarı da geliyor. Çalışanlar, giderek şirketlerin nasıl yönetildiği konusunda daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Bu nedenle, uzun komuta zincirlerinden ve karmaşık hiyerarşik yapıdan uzaklaşmak gerekiyor. Daha düz organizasyonlar ve daha kapsayıcı karar alma süreçleriyle değişim yönünde ivme kazanmak gerekiyor.

Çalışanların ihtiyaçları ve çıkarlarıyla tutarlı bir organizasyon kültürü geliştirmek için adımlar atmak, uzun vadeli çalışan bağlılığının kilit unsuru. Destekleyici bir patrona sahip olmak, anlamlı bir iş ve adil tazminat gibi temel unsurların, bağlı iş gücünü çekmek ve sürdürmek için her zaman kritik faktörler olacağı kesin; ancak çalışan bağlılığı yüksek olan şirketlerin işlevsiz uygulamaları bırakıp, çalışanlarını gerçekten dinlediklerini de unutmamak gerekiyor.

Kaynak: Forbes