Merck Nöroloji & İmmünoloji Global Stratejik Pazarlama Direktörü Merve Karcı Gençer oldu.

2010 yılından bu yana Merck Türkiye’de görev yapan, 2018 yılından itibaren de Onkoloji Terapötik Alan Direktörlüğü görevini yürüten Merve Karcı Gençer, Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts eyaletindeki Merck Nöroloji & İmmünoloji Global Stratejik Pazarlama Direktörlüğü görevine atandı.

Profesyonel kariyerinde 15 yıllık satış ve pazarlama deneyimine sahip olan Gençer; Maersk Lojistik Firması’nda Yönetici Adayı, L’Oréal ve Santa Farma’da Ürün Tanıtım Uzmanı ve Ürün Müdürü olarak çalıştı. Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlayan Merve Kancı Gençer, Metabolizma, Tiroid ve PKU, Büyüme Hormonu ve Nöroloji & İmmünoloji alanlarında ekibiyle birlikte geliştirdiği projelerle Global Brand Forum’da Merck Türkiye’nin ardı ardına 3 kez ödül almasına katkıda bulundu. Sorumlu olduğu iş alanının başarılarında sürekli ve yenilikçi katkılar sağlayan Gençer, MEA (Middle East Africa) Bölgesi’nde de genişlemiş olan sorumluluklarıyla Nöroloji ve İmmünoloji alanının yeni ürün çalışmalarında aktif rol aldı. Son 2 yıldır Onkoloji alanındaki iş sonuçlarına ve çalışan bağlılığını artırıcı çalışmalara liderlik yaptı.