ceosİşe alım ve danışmanlık kuruluşu PageGroup bünyesinde yer alan Michael Page, Türkiye’de özellikle orta ve üst kademe yöneticiler için, perakende, sağlık, e-ticaret, bankacılık ve endüstri alanlarında iş bulma imkanlarının çoğaldığını belirtiyor.

Türkiye’deki ekonominin dinamizmi, bu alanlardaki şirketlere ve iş arayanlara daha fazla fırsat sunuyor. Bu sektörlerin dinamizmi ise genel olarak; Türkiye’de ortalama gelir (GSYİH – gayri safi yurtiçi hasılası ) ve kişi başı ortalama harcamaların artışı, ihracat pazarı gelişimi ile Avrupa’daki tüketici pazarlarının geri kazanımı gibi faktörlerden kaynaklanıyor.

PageGroup Genel Müdürü Hugo Campo, son dönemde yaptıkları 900 işe yerleştirmede, kadın erkek dağılımının sektörlere göre dengeli oranda olduğunu, İstanbul ve İzmir’de işverenlerin daha fazla eleman talebi gösterdiklerini vurguluyor.

Michael Page Türkiye’nin son iki yıl verilerine göre;

Orta ve üst düzey işe yerleştirmelerde genel olarak 32-36 yaş aralığındaki adaylar işverenler tarafından tercih ediliyor. Bu yaş aralığı, çalışanların iş yaşamlarında en yüksek potansiyel ve verime sahip oldukları bir dönem olarak gözlemleniyor. Şirketler doğal olarak bilgi donanımı ve deneyime sahip, enerjik, katma değer sağlayacak, esnek ve yeni fikirler üretebilen çalışanlara ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, 30’lu yaş aralığı deneyimli çalışan arayan şirketlerin en fazla tercih ettikleri grup oluyor.

• Türkiye’deki iş başvurularında klasik başvuru yöntemlerinin yanı sıra sosyal medya kanalları da ağırlık kazanmaya başlıyor. Sosyal medya kullanıcıları, sosyal medyadan işe yerleştirme yöntemini en yaygın olarak kullanan kesim olmakla birlikte bu akım diğer sektörler tarafından tercih edilmeye başlanıyor. Kişisel başvurularda şirketler için klasik başvuru yöntemleri ön plandayken, kitlesel yoğunlukta adaylara yaklaşımda sosyal medya daha uygun ve verimli bir yöntem olarak tercih ediliyor.

• Orta ve üst düzey yöneticiler son dönemde perakendecilik, sağlık, teknoloji ve bankacılık sektörlerine daha fazla iş başvurusunda bulunuyor.