Kuveyt Türk Strateji Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “En değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızı merkeze alarak, tüm süreç ve politikalarımızın ‘Önce çalışan’ prensibiyle yönetilmesine önem veriyoruz” diyor.

İnsan Kaynakları olarak; Kariyer ve işe alım, İK uygulamaları ve iş geliştirme ve Bordro ve özlük yönetimi servisi olarak üç alanda uzmanlıklara ayrılarak hizmet verdiklerini belirten Kuveyt Türk Strateji Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, tüm süreç ve politikalarının yönetilmesinde “Önce çalışan” felsefesini temel aldıklarını belirtiyor. İşe alım süreçlerinden çalışan iş-özel yaşam dengesini korumaya yönelik uygulamalara kadar tüm süreçlerde çalışan bağlılığını güçlü tutmaya yönelik planlamalar yaptıklarını ifade eden Demir, geleceğe yönelik projelerini ve İK anlayışlarını paylaşıyor.

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ekibi olarak yapılanmanızdan bahsedebilir misiniz? Hangi süreçleri yönetiyorsunuz?

 İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz üç farklı servis altında faaliyet gösteriyor. Kariyer ve işe alım ekibimiz her bölge ve departmandaki boş kadroların işe alım sürecinin yürütülmesinden ve mevcut çalışanların performans, kariyer, ücretlendirme gibi İK süreçlerinin uygulanmasından sorumlu kariyer temsilcisi arkadaşlarımızdan oluşuyor. İK uygulamaları ve iş geliştirme servisimiz, İnsan Kaynakları politikalarının (performans, kariyer, ücretlendirme vb.) belirlenmesinden, “Önce çalışan” felsefesiyle daha huzurlu ve mutlu bir iş ortamı için İK uygulamalarının geliştirilmesinden, çalışan memnuniyeti anketlerinin yönetilmesinden ve İnsan Kaynakları veri analizlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu. Bordro ve özlük yönetimi servisimiz ise çalışma arkadaşlarımızın özlük bilgilerinin yönetilmesinden, çalışanlarla ilgili yasal bildirim ve beyannamelerin hazırlanmasından, bordroya konu olan ödemelerin gerçekleştirilmesinden sorumlu.

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları anlayışı ve politikalarını nasıl tanımlarsınız?

Kuveyt Türk İnsan Kaynakları olarak en değerli varlığımız olarak gördüğümüz çalışanlarımızı merkeze alarak tüm süreç ve politikalarımızın “Önce çalışan” prensibiyle yönetilmesine önem veriyoruz. Güncel İK standartlarına uygun bir biçimde süreçleri şekillendirmeye özen gösteriyoruz. Kuveyt Türk ailesine katılan herkesin sağlam bankacılık ilkelerini benimsemiş olmasına ve değerlere uygun biçimde çalışmasına dikkat edilir. Bankamızda “Hizmet kalitesi çalışanlara mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanması ile artar” inancı hakim.

Adaylarda aradığınız öncelikli kriterler nelerdir?

İşe alım süreçlerini İK alanındaki en güvenilir tekniklerin bir arada kullanılmasıyla yürütüyoruz. Kuveyt Türk işe alım süreçleri 2014 yılında uygulamaya alınan online mülakatlarla başlayıp İngilizce yeterlilik sınavları ile devam ediyor. Bu aşamaları tamamlayan adaylar Değerlendirme Merkezi’ne alınarak sunum becerileri değerlendiriliyor. Grup çalışması, role play, vaka çalışmaları, kişilik envanteri gibi tekniklerle Kuveyt Türk’ün temel yetkinlikleriyle ilgili ölçümler yapılıyor. Yapılan değerlendirme sonrasında oluşan çıktı objektif verilere dönüştürülerek işe alım komitesine sunuluyor. Tüm verilerin değerlendirilmesinden sonra işe alım komitesinin ortak kararıyla aday hakkında karar veriliyor. Daha çok faizsiz bankacılık alanında çalışmaya istekli, takım çalışmasına yatkın, etkin iletişim becerilerine sahip, müşteri odaklı çalışabilen, üniversitelerin örgün öğretim yapan dört yıllık iktisadi ve idari bilimler veya mühendislik (İşletme-Endüstri Mühendisliği gibi) fakültelerinden mezun adaylara öncelik veriyoruz. 

Çalışan bağlılığı için neler yapıyorsunuz?

Kuveyt Türk olarak en önemli çalışma alanlarımızdan biri çalışan bağlılığı. Bu nedenle “Önce çalışan” bakış açısıyla bu alana yatırımlar yapıyoruz. İşe alım süreçlerinden çalışan iş-özel yaşam dengesini korumaya yönelik uygulamalara kadar tüm süreçlerimizi çalışan bağlılığını güçlü tutmaya yönelik planlıyoruz. İlk izlenimin çalışan bağlılığını önemli ölçüde etkilediğinin bilincinde olarak işe yeni başlayan çalışma arkadaşlarımızı altı aylık adaptasyon sürecine dahil ediyoruz. Böylece bir mentor eşliğinde ilk altı ayını tamamlayan çalışanların kurum aidiyetleri daha güçlü hale geliyor ve ilk izlenimlerini uzun yıllar sürdürebiliyorlar. Doğru işe alımla yeni mezun çalışanları bünyemize katarken, yöneticilerimizi de kendi içimizden yetiştiriyoruz. Bugün kendi içimizden atadığımız yönetici oranı yüzde 95. Yeni başlayanlardan yöneticilere, çalışanlarımızın kişisel gelişimleri için ayırdığımız eğitim bütçesinin piyasa üzerinde olması bu oranı yakalamamızı kolaylaştırıyor. Çalışan Memnuniyeti Hattı iletişim kanalımız ile çalışanlardan gelen her türlü talebi değerlendiriyor, onların sesi olması amacıyla kurulan Önce Çalışan Meclisi ile kurumumuzu ileri seviyeye taşıyacak ve sektörde ilk olmasına vesile olacak uygulamalar geliştiriyoruz. Çalışanlarımızı aileleriyle birlikte bir bütün olarak düşünmek gerektiğine inanıyoruz. Bu bilinçle her yıl çalışanlarımızın çocuklarına yönelik düzenlediğimiz Küçük Ellerden Eserler Resim Yarışması, askere gidecek arkadaşlarımız için yaptığımız Asker Uğurlama Töreni ve çalışanlarımız terfi ettiklerinde ailelerine gönderdiğimiz terfi mektupları gibi uygulamalarla Kuveyt Türk’ün aile bağlarını güçlendiriyoruz. Ayrıca iş-özel yaşam dengesini korumak için ana bankacılık sistemimiz üzerinden fazla mesai kontrolü yapıyor, çalışanlarımızın aileleriyle daha fazla vakit geçirmesini istiyoruz. Çalışan bağlılığı alanında sektördeki en iyi uygulamaları geliştiriyoruz. 2015 yılında Great Place To Work ile yapılan İş Yeri Kültürü Analizi’nde 76 şirket arasından Kuveyt Türk’ün ikinci olması iyi uygulamalar geliştirdiğimizi destekliyor. Bunun yanında 2016 yılında Hay Group ile yapılan Çalışan Bağlılığı Anketinde kurum geneli bağlılık skorumuzun 83 puanla sektör ortalamalarının çok üstünde olması, çalışanlarımızın da bu uygulamalardan duyduğu memnuniyeti yansıtıyor.

Performansı artırmak için yaptığınız çalışmalar nelerdir?

Bankamız genelinde verimlilik üzerine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaların temelinde tüm operasyonların merkezileştirilerek elektronik ortama alınması bulunuyor. Bu durum genel müdürlük operasyonları için de geçerli. Böylece çalışanlarımızın üzerindeki operasyonel yükü bilgi teknolojilerinin yardımıyla olabildiğince dijital ortamlara aktarıyoruz. Diğer taraftan genel müdürlük birimlerimizde gerçekleştirilen operasyonel süreçleri tekrar gözden geçirerek bu süreçlerin verimliliklerini artırma yönünde çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam ediyor. Gider yönetimi optimizasyonu da öncelikli verimlilik hedeflerimiz arasında yer alıyor. Fizibilite komitelerimizle yapacağımız yatırımları da ciddi bir etütten geçirerek verimsiz yatırımların elenmesini sağlıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızın kişisel motivasyonları da verimlilikleri açısından büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda “Önce çalışan” kampanyamızla çalışan motivasyonunu artırıcı faaliyetlerimiz yoğun olarak sürüyor. Genel müdürlüğümüz ve bankacılık üssümüz bünyesindeki spor, sanat, finans gibi farklı ilgi alanlarına yönelik kulüpler ve kuaför, lostra, market, terzi, kuru temizleme gibi gündelik yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetlerle çalışanlarımızın asıl işlerine konsantre olabilecekleri bir iş ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların dışında çalışma arkadaşlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri yabancı dil, yüksek lisans ve kendi sektörlerine ilişkin eğitim fırsatları sunarak hızlı kariyer imkanı tanıyoruz.

Sepetim uygulamanızdan bahsedebilir misiniz? Çalışanlar için ne gibi faydaları var?

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın esnek yan haklar uygulaması Sepetim, bankacılık sektöründe bir ilk diyebiliriz. Diğer sektörlerdeki benzerlerinden farklı olarak uygulamamızda yan hak bütçeleri, işveren maliyetleri ve yan hakların brütleştirilmiş haliyle çalışma arkadaşlarımızın bütçelerine ve kullanımlarına yansıtıyoruz. Çalışanlarımızın motivasyonu ve işlerine bağlılıkları bizim için çok önemli. Bu nedenle İnsan Kaynakları uygulamalarımızda çalışanlarımızın taleplerini göz önünde bulundurmaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de yeniliklere ve gelişime odaklanarak hem sektörde hem de çalışanlarımızda heyecan oluşturacak uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sepetim uygulamasıyla çalışanlarımız yan haklarını kendi ihtiyacına göre şekillendirebiliyor. Kendine özel esnek brüt bütçesine sahip olduğu uygulama kapsamında çalışanlarımız ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri yan haklardan yararlanabiliyor.

Geleceğe yönelik nasıl projeleriniz var?

2017 yılında bankacılık sektöründe ilk defa hayata geçirilen Sepetim esnek yan haklar uygulamasının her yıl yeni alternatiflerle çalışanlara fırsatlar sunmasını hedefliyoruz. Sektörün cazibe merkezi olma hedefine yönelik geliştireceğimiz projelerle içeride “Önce Çalışan” diyerek en kıymetli değerine yatırım yapan bir banka olarak, dışarıda da “Sağlam Bankacılığın Okulu” çatısı altında çalışmaktan mutluluk duyacak adaylarla “Daha güzel bir Kuveyt Türk” inşa etme çalışmalarına devam etmeyi amaçlıyoruz. 2017 yılında işveren markası çalışmalarını hayata geçirerek hem kurum içerisinde hem de kurum dışarısında Kuveyt Türk çatısı altındaki çalışanların mutlu ve huzurlu aile ortamının artan iletişim araçlarıyla pekiştirilmesini planlıyoruz.