İşe alım her geçen gün daha sosyal bir olgu haline geliyor. Adecco’nun adaylar ve İnsan Kaynakları Müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirdiği “Başarılı İş Arama için Online Networking” araştırması, sosyal medya çağında iş arama, dijital itibar ve İnsan Kaynakları uygulamaları için ana bulguları ve tavsiyeleri ortaya çıkarıyor.

adeccoarastirma290Kişilerin sosyal medya üzerinden nasıl iş aradıklarını, hangi araçları kullandıklarını ve kendilerini online olarak nasıl ifade ettiklerini yansıtan Adecco’nun ilk küresel araştırması, 24 ülkeden 17 bin 272 aday ve bin 502 İnsan Kaynakları Müdürünün katılımıyla yürütüldü. İşe alım süreçlerinde önemli rol oynayan sosyal medyanın yeni iş piyasası olduğunu ve artarak gelecekte de olmaya devam edeceğini gösteren araştırmaya göre 2013 yılında işe alım aktivitelerinin yarısından fazlası sosyal medya üzerine odaklandı ve internet üzerinden gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında her 10 işe alan kişiden yedisi İnsan Kaynakları uygulamaları için sosyal medyayı kullandığını, iş arayan 10 kişiden beşi de iş fırsatlarını araştırmak için sosyal medyaya başvurduğunu belirtiyor. İş arayanların neredeyse yüzde 30’u en az bir kez işe alım uzmanıyla sosyal medya üzerinden iletişim kurduğunu ve yüzde 9’u da iş teklifi aldığını söylüyor.

Paylaştığınız içeriklere dikkat edin

Çalışma, adayların sosyal medya itibarlarının önemli olduğunu ve işe alım yapacak olan kişilerin genellikle değerlendirme yapmak için sosyal ağları kullandıklarını doğruluyor. Araştırmaya göre işe alım uzmanları potansiyel adayların profillerini incelerken öncelikle geçmiş profesyonel iş tecrübelerini araştırıyor. Ankete katılan işe alım uzmanlarının yaklaşık üçte biri, potansiyel adayların iş başvurularını profillerinde paylaştıkları içeriklerden ya da resimlerden dolayı kabul etmediklerini itiraf ediyor. Uzmanlar yapılan yorumlara, özellikle de üniversite ya da çalışma alanı politikalarına zarar verecek faaliyetlerle ilgili yapılanlara hassasiyet gösteriyor.

adecco arastirma İstihdam durumu bakımından iş aramak için sosyal medya kullanımı
İstihdam durumu bakımından iş aramak için sosyal medya kullanımı

İş bulma amacıyla sosyal medya kullanım oranı işsiz ve iş arayan katılımcılar arasında daha yaygın. Bu kullanım ilk işini arayanlar ya da hâlihazırda çalışanlarda ise daha seyrek görülüyor.

adecco arastirması
Belirli iş arama faaliyetleri için sosyal medya kullanımı

Araştırmanın sonuçlarına göre iş bulmak için sosyal medyanın kullanılması, adayın bilişim yetenekleriyle doğru orantılı. Adaylar yeteneklerin öz değerlendirmesinde bağlantı kurma ve iletişim konusunda kendilerini yetenekli buluyor ancak sosyal medya kullanarak diğerlerinin hayatları üzerinde olumlu etkiler oluşturmaya daha az önem veriyor.

adeccoarastirma3
Sosyal medyada uzmanlık endeksi

Araştırma, adayların online olarak profesyonel bir imaj oluşturmak için Facebook kullanmaya eğilimli olduklarını ortaya koyuyor, ancak adaylar genellikle bilgilerin sadece arkadaşları tarafından görüldüğünü düşünüyor.

adecco arastirma
Üyenin Facebook’taki özel ve profesyonel imajı ile ilgili belirli argümanlarla katılma endeksi

Türkiye’deki adayların web profillerinde bulunan unsurlar genel olarak profesyonel deneyim ve kişisel bilgilerden meydana geliyor. Arkadaş sayısı, başka kişiler tarafından paylaşılan referanslar ve yorumlara ise nispeten daha az yer veriliyor. İşe alacak olan kişilerin önem verdiği profesyonel ödüller ve dereceler adaylar tarafından göz ardı ediliyor.

adeccoarastirma5
Sosyal medya profilinde bulunan kariyer bilgileri: Mevcudiyet Endeksi

Adayın web itibarını kötü etkileyebilecek unsurların hemen hemen hepsinin oldukça düşük mevcudiyet endeksi olduğu görülüyor. Özellikle adaylar laubali selfieler ya da tartışmaya açık bağlamlarda fotoğraf yayınlamaktan kaçınıyor.

adecco arastirma
Sosyal Medya profilinde paylaşılan unsurlar: Mevcudiyet Endeksi

Neden Facebook’ta işe alım yapmalısınız? 

Kariyer.net, Facebook kullanıcılarının firmalarda çalışan arkadaşlarını keşfetmek ve iş aramak için kullandıkları Türkiye’nin ilk ve tek sosyal platformu İşteSosyal ile, kurumların Facebook’ta işveren marka yönetimi yapmasını, aktif iş aramayan ve Facebook’ta vakit geçiren hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlıyor.

İşe Alımda Sosyal Medya'nın Gücünü Kullanın