Teknolojinin iş dünyası için sunduğu nimetler, şirketlerin giderek artan rekabet ortamında işbirliği ve verimliliği artırıyor. Şirket içi takım çalışmasında ve şirketler arası işbirliklerinde teknolojinin etkilerinin araştırıldığı rapora göre, dünyada çalışanların yüzde 87’si, teknolojinin hızlı gelişmesiyle birlikte işbirliği yapmanın öneminin arttığını söyledi. 

tech11 yıldır “Workmonitor’” çalışmasıyla yılda dört kez iş dünyasının eğilimlerini araştıran Randstad; Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren, Türkiye’nin de dahil olduğu 33 ülkeyi kapsayan yılın üçüncü “Global iş dünyası eğilimleri” raporunu yayınladı. “Teknolojinin hızlı yükselişinin iş dünyasındaki etkilerini” içeren araştırmaya katılan binlerce çalışan ve yönetici teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş birliklerinin daha çok kuvvetlendiğini, çeşitli araçlar sayesinde 7 gün 24 saat farklı lokasyonlarda bağlı kalarak verimliliklerini, işbirliklerini, kârlılıklarını artırdıklarını dile getirdi.

Randstad Workmonitor’ün son bulgularına göre tüm dünyada çalışanların yüzde 87’si işbirliği yapmanın öneminin teknoloji ve teknolojinin sağladığı araçlarla daha da geliştiğini belirtti. Çalışanların yüzde 60’ı teknolojinin sağladığı nimetlerle ekip çalışmasının da daha da kuvvetlendiğini, ekip içindeki sinerjinin ve iş verimliliğinin beş yıl öncesine göre çok daha fazla olduğunu vurguladı. Araştırmada ekip çalışmasında en verimli ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, Türkiye, Malezya ve Şili olarak tespit edildi.

Teknoloji yatırımları artıyor

Workmonitor araştırmasına katılanların yüzde 60’ı son yıllarda şirketlerinde önemli derecede teknoloji yatırımı yapıldığını, çalışanlara bu doğrultuda eğitimler sağlandığını vurguladı. Bu konuda Uzak doğulu şirketler en çok teşviki sağlarken, Türkiye’nin de ilk 10 arasında olduğu ölçümlendi. Öte yandan tüm dünyada çalışanların yüzde 80’e yakını farklı lokasyonlardaki çalışma arkadaşlarıyla sanal mesai harcamanın yanı sıra yüz yüze çalışma ve sosyalleşme ortamlarının yaratılması gerektiğini vurguladı. Araştırma şirket içerisinde yaş, kültürel geçmiş, iş deneyimi, beceri, yetenek, cinsiyet çeşitliliği konusunda da çeşitliliğin başarıyı daha fazla artırdığını ortaya koydu.

“Bireysel performans tek başına yeterli değil! Ama…”

Dünyadaki çalışanların yüzde 72’sinin bireysel rekabet yerine teknolojinin gücüyle birlikte ekip çalışması ve iş birliğini desteklediğini belirten Randstad Türkiye Genel Müdürü Burak Erin, “İşe alımlar esnasında beş yıl önce sıkça duymaya başladığımız takım olarak çalışabilme yetisi, bugün çok önemli bir düzeye ulaştı. Ancak araştırmada yer alan bazı bulgulara yöneticilerin dikkat etmesinde fayda görüyoruz. Çalışanların yüzde 50’den fazlası performans değerlendirmelerinin takım yerine bireysel performansa dayanarak yapıldığını, bunun artı bir değer yaratmadığını ve işverenlerine ekip içerisinde işbirliğine katkıda bulunmak için daha fazla zaman harcanıp, katma değerli destekler olması gerektiğini belirtiyor. Tüm dünyadaki deneyimlerimiz neticesinde teknolojinin hızlı gelişmesine paralel olarak gerek şirket içinde, gerek şirketler arasında sosyalleşme, başarı, beyin fırtınası ve takdir gibi bireysel kazanımları bir grup kültürü oluşturulması adına mutlaka uzman desteği ile takım dilinin geliştirilmesi şart. Her ne kadar performans takım çalışmasının birçok konusunda odak nokta olsa da çalışanları motive edip, onları harekete geçirmek ve kavramlar içinde boğulmamaları için çalışanlara kurgulanacak ruhun en etkin yöntem ve araçlarla aşılanması gerekiyor. Diğer türlü ekip içerisindeki hedeflere ulaşmak, dürüstlük, bağlılık, sorumluluklar maalesef ki sekteye uğrayacaktır” dedi.