Towers Watson, “Asgari Ücret Araştırması” raporunu açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 38’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe gitmeyi planlarken, yüzde 37’si asgari ücret artışı karşısında oyun planını henüz belirlemediğini ve yüzde 25’i ücret artış bütçelerinde değişikliğe gitmeyeceklerini belirtiyor.Rapor

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Towers Watson tarafından açıklanan “Asgari Ücret Araştırması” İlaç ve Sağlık, Teknoloji, Hızlı Tüketim, Perakende, Üretim, Finansal Hizmetler ve Otomotiv sektörlerindeki 159 şirketin katılımı ile gerçekleşti. Araştırmaya göre şirketlerin yüzde 38’i asgari ücret artışı karşısında ücret artış bütçelerinde değişiklik yapmayı planlıyor, yüzde 16’sı hali hazırda revize bütçelerini belirlemiş ve yüzde 22’si henüz revize artış oranlarını belirlememiş durumda.

Ekim 2015 açıklamasından yola çıkarak şirketlerin, asgari ücret artışı gündeme gelmeden önce, ücret artış bütçesi ve 2016 yılı ücret artış beklentisi paralel şekilde, yüzde 8 oranında seyrediyor. Asgari ücret artışının gündeme gelmesi ile beraber değişikliğe gitme kararı alan şirketlerin ücret artış oranlarının ortalamasının 0.75 artarak yüzde 8.75’e yükseldiği ortaya çıkıyor. Şirket çalışanları raporlandığında en önemli değişim beklendiği üzere mavi yakalı çalışanlarda gözlemleniyor ve yüzde 9 oranındaki ücret artış oranı yüzde 12 seviyesine yükseliyor. Nispeten nokta ücret ile yönetilen perakende sektöründeki mağazacılık rollerinde yüzde 8 oranındaki ücret artış oranı yüzde 8.5’e çıkarken, iş destek rollerinde yüzde 8’den yüzde 9’a, teknik destek rollerinde ise yüzde 8.25’den yüzde 9’a ilerlediği görülüyor.

ucretartisi

 

Ücret ve yan hak politikalarında yüzde 48 değişiklik öngörüyor

Asgari Ücret Araştırması’na katılan şirketlerin sadece yüzde 7’si asgari ücret artışı karşısında ücret ve yan hak politikalarında değişikliğe gideceklerini belirtti buna karşın yüzde 41’i bu konuda henüz karar vermemelerine rağmen yan hak bütçelerinde değişiklik yapmaya ihtiyaç duyacaklarını aktardı. Katılımcı şirketlerin yarısı ücret ve yan hak politikalarında bir değişiklik yapmayı planlamadıklarını veya henüz değişiklik öngörmediklerini paylaştı. Bu bağlamda, şirketlerin yüzde 38’i ücret bandı genişliklerini daraltmayı ve yüzde 41’i kademeler arası geçiş oranlarını azaltmayı planladığını belirtti. Yan hak paketlerinde, çalışanlara sağlanan öğle yemeği, yol yardımı vb. ödeneklerde ve yıl içerisinde ödenen maaş sayısında değişikliğe gidilmesi dile getirilen diğer seçenekler oldu.

yanhaklar

 

Towers Watson Ücret Araştırmaları Yöneticisi Kerem Tuzlacı araştırma sonuçlarını, “Towers Watson olarak ücret politikaları açısından araştırma verileri ile de paralel şekilde ücret bantlarının daraltılmasını ve kademeler arası geçiş oranlarının azaltılmasını yani ücret yönetiminde önemli değişikliklere gidilmesini öngörüyoruz. Ücret araştırmalarımıza dayanan piyasa verilerini incelediğimizde özellikle mavi yaka, iş destek ve teknik destek rollerinin ücretlerinde değişimler olması söz konusu. Ancak, asgari ücret artışındaki değişimin ücret yönetimi üzerindeki etkilerinin piyasa uygulamaları açısından 2017 yılına da sarkmasını bekliyoruz” şeklinde yorumladı.