Lasagrada Hotel İnsan Kaynakları Yöneticisi İlknur Kavas

Gelecek dönem hedefleri arasında hızlı büyümelerini sürdürmek ve turizm sektöründeki istihdama katkıda bulunmak olduğunu belirten Lasagrada Hotel İnsan Kaynakları Yöneticisi İlknur Kavas, “Bu büyümeye bağlı olarak ülkemizdeki turizm projelerine her daim destek olmayı amaçlıyoruz” diyor.

İstanbul Şişli’de yer alan Lasagrada Hotel, üst segmentte hizmet veren ve genç yönetim ve çalışan kadrosuyla dikkat çeken bir işletme. Lasagrada Hotel İnsan Kaynakları Yöneticisi İlknur Kavas kurum olarak hedeflerinden, geleceğe yönelik projelerinden ve yapılanmalarından söz ediyor.

Yapılanmanız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Lasagrada Otel olarak fark yaratan kaliteli hizmet anlayışımızla lüks segmentte hizmet veriyoruz. Bizim için bu şıklık ve kalite anlayışında öncülüğü devamlı kılmayı hedefleyen bir yönetim yapısına sahip olmak ne kadar önemliyse, olası bir sektörel krize karşı dayanıklı bir finansal yapıya sahip olmak da o derece önemli.

Firmanızda İK departmanı hangi süreçleri yönetiyor? Şu anda bünyenizde kaç kişi çalışıyor?

Lasagrada Otel İnsan Kaynakları departmanı olarak farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Personel seçme ve yerleştirme, ücret yönetimi, kurum içi rehberlik ve danışmanlık, eğitim ve gelişim, işveren ve işçi ilişkileri, motivasyon yönetimi gibi farklı başlıklarda yürüttüğümüz çalışmalarla İK gündemini yakından takip ediyor ve hem işletmemize hem de çalışanlarımıza fark yaratan bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Şuanda bünyemizde 60 çalışanımız bulunuyor. Büyümemize bağlı olarak sayımız da her geçen gün artıyor.

Sektörünüze özel adayları seçerken hangi niteliklere önem veriyorsunuz?

Sektörümüze özel işe alım yaparken pek çok nokta bizim için önemli. İşletmemize katma değer sağlayacak çalışanları işe almak için belirlediğimiz bazı kriterler var ve adayları bu şekilde seçmeye özen gösteriyoruz. Adayların pozisyona yönelik bilgi ve tecrübesine, kariyer hedefine, işe olan isteği ve ilgisine, sorumluluk bilincine, etkin iletişim gücüne özellikle dikkat ediyoruz. Aslında bu değerler sonucunda elde etmek istediğimiz bilgi; adayın ailemizin bir parçası olabilecek potansiyele sahip olup olmadığı.

Çalışanlarınıza yönelik motivasyon uygulamalarınızı anlatır mısınız?

Bünyemizde çalışan arkadaşlarımızın çoğunluğunu gençler oluşturuyor, bu duruma ben ve genel müdürümüz de dahil aslında. Her konuda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyoruz ve alınan kararları elimizden geldiği kadarıyla uygulamaya çalışıyoruz. Bu durum aramızdaki güven ve aidiyet ilişkisini güçlendiriyor. Her fırsatta çalışanlarımızla bir araya gelerek konuşuyoruz ve birbirimizi yakından tanıyoruz. Bu durum çalışma ortamımıza son derece pozitif bir şekilde yansıyor.

Gelecek dönemdeki projeleriniz arasında neler var?

İnsana, hayvana, doğaya ait ne varsa her konuda ilgili sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunuyoruz. Mesela bu ay sahipsiz hayvan barınaklarına mama desteğinde bulunarak otelimizin önüne dostlarımız için mama ve su kapları yaptırdık. Lasagrada Otel olarak hedeflerimiz arasında açıldığımız tarihten itibaren gerçekleştirdiğimiz hızlı büyümeyi ilerleyen dönemlerde de sürdürmek ve buna bağlı olarak turizm sektörü istihdamına katkıda bulunmak yer alıyor. Yine bu büyümeye bağlı olarak ülkemizin turizm alanında belirleyeceği projelere her daim destek olmayı amaçlıyoruz.