Peterson Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, eğitim ve iş gücü katılımı konusunda erkeklerle aynı seviyeyi yakalayan kadınların yüzde 4o’ının yönetici pozisyonunda çalıştığı, firmaların sadece yüzde 5’ten daha azında ise CEO olarak görev aldığı belirlendi. Üst yönetimde kadınların olduğu firmaların daha kazançlı olduğu da araştırmada dikkat çeken bulgular arasında yer alıyor.

kadinyonetici

Peterson Enstitüsü Uluslararası Ekonomi Bölümü tarafından hazırlanan yeni çalışma raporu dikkat çekici bulgular ortaya koyuyor. Küresel çapta yaklaşık 22 bin firma ile yapılan araştırmaya göre, 2014 yılında firmaların neredeyse yüzde 60’ının yönetim kurulunda kadın üye yer almıyor. Firmaların yarısından fazlasında da üst yönetimde kadın yönetici bulunmuyor. Firmaların yüzde 5’ten daha azında ise kadın CEO yer alıyor.

Ancak ülkelere göre bu durum oldukça farklılık gösteriyor. Norveç, Letonya, Slovenya ve Bulgaristan’da yönetim kurulunda ve üst yönetimde kadınlar en az yüzde 20 ile temsil ediliyor. Japon yönetim kurulu üyelerinin sadece yüzde 2’si ve Çin üst yönetiminin yüzde 2.5’u kadınlardan oluşuyor. Kadın yöneticilerin sektörlere göre dağılımına bakıldığında mali hizmetler, sağlık hizmetleri, kamu hizmetleri ve telekomünikasyon sektörlerinde kadın liderler daha fazla yer alırken teknoloji, enerji ve sanayi sektörlerinde daha az kadın yönetici bulunuyor.

Kâr oranı yüzde 15 artıyor

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise şöyle: Ortalama net marjı yüzde 6.4 olan ve hiç kadın yönetici çalıştırmayan firmaların yönetim kurullarına, üst düzey pozisyonlara kadınları da dahil etmesi sonucunda kâr oranlarının 15 oranında arttığı gözleniyor.

Peki, kadın yöneticiler firmalara ne tür avantaj sağlıyor? Bu konuda araştırmada kıdemli kadın yöneticilerin firmaların üst düzey performansına istihdam, teşvik ve beceri konularının geliştirilebilmesi konusunda katkı yapabileceğine dikkat çekiliyor. Buna göre, cinsiyet önyargısına sahip firmaların çalışanlarını becerilerine göre ödüllendiremeyeceği ve ayrımcılık yapmayan rakiplerine karşı da kaybedecekleri vurgulanıyor.

toplanti343

Kota uygulaması yapılıyor

Araştırmada şirketlerin üst düzey kademelerinde daha fazla kadın yöneticinin yer alması için yapılan uygulamalar da yer alıyor. Başarının, kadın yöneticilere yönelik ayrımcı tutumların olmamasıyla doğru orantılı olduğu ifade ediliyor ve yönetim birimlerinde yapılan kota uygulamalarının örnekleri veriliyor. Buna göre Norveç’te, kadınların şirket içinde ilerlemesi, yönetim kurullarına üyelik konusunda yapılan kota uygulamalarıyla gerçekleşiyor.  Bu uygulamayla, yönetim kurulunda kadın olan şirketlerin üst yönetiminde de kadın sayısı daha çok artıyor.

Kota uygulamasını eleştiren taraflar da yok değil. Kadınları yönetim kurullarına dahil olmaya zorlamakla deneyimsiz, kalifiye olmayan veya bu sorumluluğu taşıyamayacak olan kişilerin kurula alınmasının kurulun kalitesini veya etkinliğini düşüreceği savunuluyor.

Çalışmada son olarak kadınlara kariyerlerine yardımcı olacak politikaların yapılmasının ve şirketlerin üst yönetim kademelerindeki kadın-erkek çalışan oranının denkleştirilmesinin ekonomik açıdan olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çekiliyor. Kadınlara yönelik yapılacak bu politikaların aynı zamanda kadınlara daha iyi eğitim verilmesine ve çalışan annelerin desteklenmesine de olumlu katkısı olacağı vurgulanıyor.