program-renkli-çıkış2TOSYÖV, TOBB ve KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen XII. KOBİ Zirvesi, “GİRİŞİMCİ EKOSİSTEMİ” ana temasıyla 27-28 Nisan 2016 tarihlerinde, İstanbul’da, Dedeman Hotel’de gerçekleştirilecek.  Bu ana tema çerçevesinde iki gün boyunca yapılacak oturumlarda; “Girişimci Dostu Düzenleyici Çerçevenin Geliştirilmesi”, “Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi ve Sınai Mülkiyetin Önemi”, “Tematik ve Genel Destekler”, “Girişimcilerin Finansmana Erişiminin Kolaylaştırılması”, “Savunma Sanayi ve Uydu Uzay Teknolojilerinde KOBİ’ler”, “Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri” değerlendirilecek.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, XII. KOBİ Zirvesi’ne ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları belirtiyor. “XII. KOBİ Zirvesi’nin girişimcilik konusuna odaklanması, Türkiye’nin yaşamakta olduğu kapsamlı dönüşüm süreçleriyle örtüştüğünden. Bilindiği gibi Hükümet Türkiye Girişim Stratejisi ve Eylem Planı’nı (GİSEP) açıkladı. Bu konuda, 6 stratejik hedef ve 64 eylem planı belirledi. Bu demektir ki ‘Girişimcilik’ artık Türkiye’nin değişmez gündemi olacaktır.Ülke olarak hedefimiz, en geç 2023 yılına kadar, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma için küresel rekabet koşullarını kazanmaktır. Bunun mümkün tek çaresi, düşük teknolojili geleneksel üretimden çıkarak yüksek katmadeğerli üretime geçmektir. Bu temel şartın önşartı ise beşeri sermaye açısından yaratıcı, yenilikçi ve GİRİŞİMCİ olmaktır. Türkiye, ölçek temelinde bu özellikleri kazanmış az sayıda işletmenin varlığı ve başarısı ile yetinemez olduğu için ‘girişimci’ kavramıyla ifade ettiğimiz fiziki ve düşünsel bütün özellikleri yüzbinlerce KOBİ’ye kazandırmak zorundadır. 12. KOBİ Zirvesi’nin zaviyesi bu olacaktır.”