Pandemi süreciyle birlikte tartışmaya başladığımız konulardan olan “yeni çalışma modelleri”, kabul gören pek çok şeyin yeniden yapılandırılmasını gerekli kılıyor. Şirket kültürü de bunlardan biri. Peki, uzaktan çalışma modelini uygulayan işverenler, şirket kültürünü nasıl değiştirmeli?

Pandemiyle birlikte hayatımıza keskin bir giriş yapan uzaktan çalışma modeli, bir dizi önlemi ve uygulamayı da beraberinde getirdi. Şimdilerde yeni çalışma modellerinin neler olacağı tartışılırken, hatırı sayılır bir kesim uzaktan çalışmanın nasıl kalıcı olabileceğini değerlendiriyor. Böylesi bir değişiklik teknolojik altyapının güçlendirilmesinden, çalışan bağlılığı uygulamalarının yeniden değerlendirilmesine kadar pek çok şeyi etkileyecek. Bunlardan en önemlilerden biri de “Şirket kültürü.” Özellikle geleneksel yapıya sıkı sıkıya bağlı olan şirketlerin, ilk değerlendirmesi gereken konuların başında şirket kültürünü mevcut şartlara göre yeniden yapılandırmaları geliyor.

İşverenlerin uzaktan çalışma kültürü oluştururken odaklanmaları gereken birçok faktör olsa da şu 4 faktör olmazsa olmaz diyebiliriz:

  1. Çalışanlar arasında sosyal bağlantıyı en üst düzeye çıkarmanın yollarını belirlemek,
  2. Tüm çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını destekleyen çalışmalar yapmak,
  3. Çalışanların uzaktan çalışmasını ve iş birliği yapmasını sağlayan teknolojileri, araçları ve sistemleri kullanmak için yeteneklere yatırım yapmak ve bunları geliştirmek,
  4. Ofisten ve uzaktan çalışan ekip normları arasındaki geçişlerin olabildiğince sorunsuz olmasını sağlayarak, çalışanlara rastgele değil tasarlanmış bir deneyim hissi sunmak.

Başarıyı fark etmek oldukça önemli

Prodoscore tarafından yapılan bir ankete göre, çalışanların tanınması iş yeri kültürünün önemli bir parçası ve çalışanların neredeyse yarısı çabalarının uzak bir çalışma ortamında da görülmesini istiyor. Ayrıca ekip arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurmalarına ve iş birliği yapmalarına yardımcı olacak araçlar da istiyorlar.

Boston Consulting Group (BCG) tarafından yapılan bir ankete göre, COVID-19 salgını sona erdikten sonra da çalışanların yüzde 60’ı nerede ve/veya ne zaman çalışacakları konusunda esnek olmak istiyor. Bu nedenle işverenlerin; genel giderleri azaltmak, yetenek havuzunu genişletmek, iş memnuniyetini arttırmak ve yetenekleri elde tutabilmek için beklentilere uygun kararlar alması gerekiyor. Güçlü bir uzaktan çalışma kültürü oluşturmaya odaklanmak için farklı konularda yapılacak analizler şart.

Kaynak:BMM