Kuveyt Türk’ün işe alım süreçlerini, çalışan bağlılığı uygulamalarını, gelecek dönemdeki hedeflerini Kuveyt Türk Strateji ve İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir’den dinledik.

Yapılanmanız hakkında bilgi alabilir miyiz? Şu anda bünyenizde kaç kişi çalışıyor?

Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz finansal ürün ve hizmetlerimizi, tasarruf sahipleriyle ve yatırımcılarla 31 yıldır etkin şekilde buluşturan bir katılım finans kuruluşuyuz. Yaklaşık 6 bin çalışma arkadaşımızla birlikte, Türkiye genelindeki 436 şubemiz ve dijital kanallarımız aracılığıyla müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Firmanızda İK departmanı hangi süreçleri yönetiyor?

İnsan Kaynakları, Eğitim ve Kalite Grup Müdürlüğü çatısı altında İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İK İş Ortaklığı Müdürlüğü, Eğitim ve Geliştirme Müdürlüğü, Organizasyon ve Kalite Geliştirme Müdürlüğü, Performans Yönetimi Müdürlüğü olmak üzere beş müdürlüğümüz faaliyet gösteriyor.

Bu müdürlüklerimiz işe alım, organizasyonel verimlilik, performans yönetimi, eğitim ve çalışan deneyimi planlaması yaparak misyon ve vizyonumuza uygun faaliyetleri yürütüyor; uçtan uca deneyim, performans ve kariyer yönetimi, eğitim ve geleceğin yetkinliklerine hazırlanma gibi süreçleri yönetiyor.

Tabii en önemli konu kurum kültürü oluşturmak. İK, Eğitim ve Kalite Grubumuz, kurum kültürümüz doğrultusunda ekip ruhunu önceliklendiriyor, bu alanda önemli çalışmalar ortaya koyuyor. Bu doğrultuda geliştirilen projelerimiz “Önce çalışan önce insan” perspektifiyle hayata geçiriliyor. Tüm bu çalışmalarımızın bir sonucu olarak %83 çalışan bağlılığı oranına sahibiz ve bu oran her geçen yıl yükseliyor.

Sektörünüze özel adayları seçerken hangi niteliklere önem veriyorsunuz?

İşe alım süreçlerinde, katılım finans alanında çalışmaya istekli, takım çalışmasına yatkın, iletişim ve ikna becerileri kuvvetli, başarı odaklı kariyer planı olan adayları değerlendiriyoruz.

Katılımcı yönetimin ve şeffaflığın öncelikli olduğu kurumumuzda, adaylarla gerçekleştirilen mülakatların akabinde son değerlendirme “İşe Alım Komitesi” tarafından yapılıyor. Bu komite aracılığıyla işe alım süreçleri, çok yönlü değerlendirmenin yapıldığı bir ortamda şeffaf şekilde tamamlanıyor.

Öte yandan, hayatımızın merkezinde bundan sonraki süreçte kaçınılmaz olarak dijitalleşme olacak. Verilen hizmetler dijital ortama hızla taşınıyor olsa da tüm bu süreçlerin arkasında insan emeğiyle ortaya çıkan yeni teknolojiler ve çözümler yer alıyor. Bu nedenle “Rotası dijital, odağı insan” olan, yani insani ilişkilerindeki güçlü yanlarına ek olarak dijital nitelikleri de kuvvetli olan ve teknolojik trendleri yakından takip eden adayları değerlendirmeye önem veriyoruz.

Çalışanlarınıza yönelik motivasyon uygulamalarınızı anlatır mısınız? Çalışan bağlılığı için neler yapıyorsunuz?

Başarımızın ardında, kurulduğumuz günden bu yana çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini odağa alan yaklaşımımız bulunuyor. Çalışma arkadaşlarımıza, kendilerini özgürce ifade edebileceği ortamlar hazırlıyor, kariyerleri boyunca sürekli kendilerini geliştirebilecekleri imkânlar sunuyoruz. Çalışanlarımızın “İyi ki buradayım” dedikleri bir iş ortamına sahip olmasını kıymetli buluyoruz.

Çalışanlarımızın fikir, öneri, şikâyet şeklinde bize ilettikleri tüm görüşlerini önemsediğimiz için motivasyonlarını ve bağlılıklarını arttıracak çeşitli platformlar oluşturuyoruz. Bugüne kadar Önce Çalışan Meclisi, Çalışan Memnuniyeti Hattı, Arkadaşım İK, Gönüllü Denetçilik Hattı, Etik Bildirim Hattı, kurum içi sosyal medya platformumuz olan İyi ki Mobil Uygulaması gibi güçlü iç iletişim ağları oluşturduk. Özellikle pandemi sürecinde çalışanlarımızla kesintisiz iletişim sağlayan bu uygulamalarımız sayesinde çalışanlarımızı hem bilgilendirdik hem de motivasyonlarını arttıracak seminerler verdik. Onlara aileleriyle iletişimlerini arttıracak önerilerde bulunduk ve sağlıklarını destekleyecek paylaşımlar yaptık. Buradaki amacımız, iş arkadaşlarımızla şeffaflık ilkesi temelinde iletişimde bulunmak. Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu arttırmak, gösterdikleri yüksek performansı devam ettirmelerine yardımcı olmak, süreçlerimizi geliştirmeye yönelik katkılarından dolayı teşekkür etmek bizim için oldukça kıymetli.

Türkiye’de finans sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz “Sepetim” uygulamasıyla çalışanlarımız, yan haklarla ilgili kendilerine özel bütçe oluşturabiliyor ve bu bütçeyle başka yan haklara sahip olabiliyor. Söz gelimi, sisteme tanımlanan kıyafet yardımını almak istemeyen bir çalışanımız, buradan elde ettiği bütçeyi BES’e aktarabiliyor, seyahat edebiliyor ya da cep telefonu satın alabiliyor. Sepetim uygulaması, dünyanın en prestijli iş ödülleri arasında yer alan Stevie Büyük İşverenler Ödülleri 2020’de gümüş ödüle layık görüldü.

Çalışanlarımızın gelecekte ihtiyaç duyacakları yetkinliklere şimdiden sahip olmalarını önemsiyoruz. Tüm çalışanlarımız, ihtiyaç duydukları eğitimleri uçtan uca Kuveyt Türk Bankacılık Okulu’ndan alıyor. Kişisel gelişime yönelik online eğitimler ile çalışanların iş tanımlarında ihtiyaç duydukları eğitimler, yaşadığımız salgın koşullarına dikkat edilerek veriliyor. Yine genel müdürlükteki ve şubelerdeki çalışanlarımız için canlı yayın altyapısı üzerinden seminerler ve zirveler düzenliyoruz. Bankacılık okulumuzun çalışmaları 2020 yılında Brandon Hall Grup tarafından 10 ayrı dalda mükemmellik ödülüne layık görüldü.

Kuveyt Türk’ün inovasyon merkezi Innhouse’u da iş birliğini, deneyimi, değer odaklılığını öne çıkaran yenilikçi bakış açısıyla 2020 yılının başında çalışanlarımızın kullanımına sunduk. Böylece çalışanlarımız, tasarım odaklı düşünmeyle hazırlayacakları projelerini hayata geçirebilecekleri bir alana sahip oldu.

Gelecek dönemdeki projeleriniz arasında neler var?

Değişen dünyaya uyum sağlamayı ve yeteneklerimize yenilerini eklemeyi çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz projelerimizi daha fazla öne çıkarıyoruz.

Çalışanlarımızın unvan bariyerine takılmadan kendilerini geliştirmesi ve kariyer yolculuklarını kendilerinin şekillendirmesi gerektiği fikrinden yola çıkarak finans sektöründe bir ilk olan yeni kariyer uygulamamız “Gelişim Mutfağı” projesini yeni yılla birlikte hayata geçirdik.

Geleceğin iş dünyasına ve iş yapış şekillerine şimdiden hazırlanmaları için çalışanlarımıza, “Gelişimin tarifi sende” çağrısında bulunarak kendi kariyer tariflerini yazma fırsatı sunuyoruz.

Gelişim Mutfağı kapsamında sunduğumuz “İkili Kariyer Yapısı ve Gelişim Sepeti” uygulamalarıyla, çalışanlarımızın kendi kariyerlerini uçtan uca planlamasına imkân tanıyoruz. Çalışanlarımız, İkili Kariyer Yapısı ile kariyer rotalarını farklılaştırabilirken, Gelişim Sepeti’ndeki sertifika ve eğitim programlarıyla da mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Gelişim Mutfağı, bir taraftan çalışanlarımızın mevcut işlerinde derinleşmesini ve geleceğe donanımlı şekilde hazırlanmasını sağlarken; diğer taraftan da çalışanlarımızın departmanlar arası rotasyon ve geçici görevlendirmelerle işbaşı eğitimi gibi uygulamaları Gelişim Sepeti’nde toplayıp puanlandırarak, farklı alanlarda tecrübe kazanmasını sağlıyor.

Gelecek dönemde ise Değerlerle Performans Projesi ve 2030 Yetkinlik Dönüşüm Projesi gündemimizde olacak. Bu uygulamalarımızla çalışanlarımıza yeni yetkinlik setleri kazandırmayı hedefliyoruz. “Önce çalışan önce insan” yaklaşımı doğrultusunda çevik ve esnek çalışma modellerimizi zenginleştirerek çalışanlarımızı geleceğe ve dijitalleşmeye hazırlayacağız. Çalışanlarımızın her daim “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” diyecekleri insan kaynakları ve eğitim uygulamalarımızla çalışmalarımıza ve projelerimize devam edeceğiz.