Yeni Torba Yasa Tasarısı ile 2018 vergi düzenlemelerinin çerçevesi çizilmiş oldu. İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı M. Mert Nayır; finanstan emlak piyasasına, turizm ve otomotivden özelleştirme ve asgari ücret düzenlemelerine kadar tüm değişiklikleri sizin için derledi.

Yeni Torba Yasa ile farklı alanlarda gündeme gelen düzenlemelerin odağında savunma harcamaları var. Yasa tasarısı ile jeopolitik riskler ve bu risklerin bütçede doğurduğu harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere vergisel düzenlemeler öngörülürken, elde edilen gelirlerin büyük bir kısmı Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak. Vergi düzenlemeleriyle 2018 yılı içerisinde 8 milyar liralık ek kaynak oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, bunun Savunma Sanayi Fonu’na aktarılacağını söyledi.

Asgari ücret 1.404 TL’nin altına düşmeyecek

Geçen yılda yaklaşık 6 milyon asgari ücretli çalışanımız için var olan vergi dilimi sorunu yılın son çeyreğinde yine karşımızda olacak. Yılbaşında Başbakan Binali Yıldırım’ın asgari ücretlilere olan sözü tutulacak ve 2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin 1.404 liranın altına düşmemesi için kanuni düzenlemeler yapılacak.

Telekomda tek vergi

Yasa tasarısı ile Telekom sektörünün kamuya olan yükümlülükleri ile ilgili köklü değişikliklere gidiliyor. Bu kapsamda yüzde 25, yüzde 15 ve yüzde 5 şeklinde farklı oranlarda uygulanan özel iletişim vergisi, yüzde 7,5 olarak tek oranda birleştirilecek.

Vergi dairesine gitmeye gerek kalmayacak

Mükellefler vergi dairesine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda yürütebilecekler. Ayrıca vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılacak.

Motorlu taşıtlar ve şans oyunları vergilerinde yükseliş

Hazine Müsteşarlığına verilen borçlanma yetkisi 37 milyar lira yukarı çekilirken, binek otomobilden alınan motorlu taşıtlar vergisi 2018’de yüzde 40 artırılacak. Düzenleme ile şans oyunlarında ikramiyeden alınan vergi iki kat artarak yüzde 20’ye çıkarken, makaron (sigara kâğıdı) özel tüketim vergisi kapsamına alınacak ve 20 adet makaron için 2,12 TL özel tüketim vergisi getirilecek.

Finans sektörüne vergi kolaylığı

– Bankalar tarafından yapılan türev işlemlerde BSMV istisnası getirilecek.
– Finansal kiralama ve finansman şirketlerine özel karşılık ayırma ve bu karşılık tutarı kadar vergi matrahından indirme imkanı getirilecek. Ayrıca taşınmazların satışı kapsamında oluşan kazanca vergi istisnası sağlanacak.
– Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanında yurt dışından kaynak teminini kolaylaştırmak amacıyla özel amaçlarla kurulan şirketler kanalı ile getirilecek finansman için düzenlenecek sözleşmelerden damga vergisi ve harç alınmaması öngörülüyor.

Kurumlar vergisi ne durumda?

Tasarının en önemli noktalarından biri ise; kurumlar vergisi oranının finans sektörü için yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkacak olması ve gelir vergisinde 3. dilim oranının yeni yıldan itibaren yüzde 27’den yüzde 30’a yükseltilmesi olacak. Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak.

Gazozlu içeceklerden 500 milyon lira gelir

– Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan yüzde 75 kazanç istisnası oranı yüzde 50’ye düşürülüyor.
– Kira geliri elde edenler, elde ettikleri geliri beyan ederken yıl içinde yaptıkları giderlere karşılık gelirlerinin yüzde 25’i oranında götürü gider indiriminden yararlanabiliyor. Yapılan düzenleme ile bu oran yüzde 15’e düşürülüyor.
– Kola üzerinden yüzde 25 oranında alınan özel tüketim vergisi yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak. Bu düzenleme sonucunda bütçeye 500 milyon lira gelir sağlanması bekleniyor.
– Kefalet sandığının ve Türk Patent ve Marka Kurumunun elinde bulunan ihtiyaç fazlası kaynaklar da bütçeye aktarılacak.

 Gümrük vergisinde muafiyetler kaldırılıyor

Gümrük vergisinden muaf olan ürünler için muafiyetler kaldırılacak, bunun yerine vergi had ve nispetleri sıfır olarak belirlenecek. Böylelikle dış ticaret politikasının gerekleri çerçevesinde Bakanlar Kuruluna bu ürünler için de vergi getirme imkanı sağlanacak.

Turizmde kira süresi uzatılıyor

Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın da alabilecek.

Kamu lojmanları satışa çıkıyor, 74 bin ek personel geliyor

Asgari 10 yıldan fazla ömrü olan ve şehir merkezlerinde bulunan kamu lojmanları yıkılacak. Bu binalar ihale usulüyle yeniden inşa edilerek satışa çıkarılacak. Buradan gelen kaynak bütçeye gelir kaydedilecek. Ancak savunma, güvenlik, adalet gibi birimlerin kullanıldığı yerlerin satışı söz konusu olmayacak. Ayrıca 2018 yılında kamuda görevlendirilmek üzere  74 bin ilave personel alınacak.

2018 özelleştirme hedefi 10 milyar lira

2018 yılında özelleştirme programına devam edilecek. Bu kapsamda belirlenen hedef 10 milyar lira. Özelleştirmelere, Türkiye Şeker Fabrikalarına bağlı fabrikalardan devam edilecek ve 2019-2020 yıllarının özelleştirme programında hızlandırma planlaması yapılacak.